OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Skupinky
 • Události ve sboru
 • Uzávěrka
 • Tiráž

  STARŠOVSTVO

 • Zápis ze 605. schůze staršovstva

  POZVÁNÍ

 • Přednáška

  AKCE

 • Dny Země
 • Rodinné setkání
 • Inzerát
 • Bazar pro Čečnu

  KONCERT

 • Klavírní koncert

  ZE SBOROVÉ POŠTY

 • Pozvání na setkání Taizé

  AKTUALITKA

 • Postní doba

  NA POSLEDNÍ STRÁNCE

 • Talitha kum (píseň ze světového dne modliteb)
  [jiné číslo]