OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Skupinky
 • Změna začátku bohoslužeb
 • Tiráž

  VELIKONOCE

 • Velikonoční úvaha

  VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 • Úvodní informace

  ZPRÁVY O ČINNOSTI SBORU V ROCE 1999

 • Sborová výroční zpráva o životě branického sboru v roce 1999
 • Zpráva kurátora na výročním sborovém shromáždění konaném v neděli 26. 3. 2000
 • Výroční zpráva branické mládeže
 • Zpráva za skupinky - 1999
 • Nedělní škola
 • Zpráva o činnosti Střediska Diakonie ČCE pro zrakově postižené
 • Dorost
 • Rozprava

  STARŠOVSTVO

 • Zápis ze 606. schůze staršovstva konané dne 10.4.2000

  VZPOMÍNKY NA SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ A NÁSLEDNÉ PODNĚTY

 • Vzpomínky na sborové shromáždění a následné podněty

  RECENZE KNIHY

 • Křivohlavý, Jaro: Pastorální péče. Oliva, Praha, 2000
  [jiné číslo]