OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Skupinky
 • Žádost o sponzorský dar
 • Konfirmace
 • Uzávěrka dalšího čísla
 • Tiráž

  NA ÚVOD

 • Svatodušní zamyšlení

  STARŠOVSTVO

 • Zápis ze 607. schůze staršovstva konané dne 9. května 2000

  PRÁZDNINY

 • Letní tábory

  SENIORÁTNÍ DNY MLÁDEŽE

 • Z louže do bláta

  NA ZÁVĚR

 • Projekt ručně psaná Bible
  [jiné číslo]