OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Skupinky
 • Inzerát
 • Tiráž
 • Přání redakce
 • Příští uzávěrka
 • Změna začátku bohoslužeb
 • Brána hledá
 • Termín zaplacení sborové dovolené

  STARŠOVSTVO

 • Zápis ze 608. schůze staršovstva konané dne 12. 6. 2000

  SOUTĚŽ

 • Národní soutěž ve znalostech Bible

  FINANCE

 • Co je to salár?
 • Proč platím desátky?

  RŮZNÉ

 • Konfirmace
 • Národní soutěž ve znalostech Bible - ukázka soutěžního testu
 • Skupinková akce na konci prázdnin
 • Pozvání na mimosborové letní akce
  [jiné číslo]