OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Velikonoce
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  ÚVOD

 • Dokonáno jest

  VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ - 24.2.2002

 • Zpráva o životě sboru v roce 2001
 • Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru
 • Zpráva za skupinky 2001
 • Zhodnocení kurzu Alfa
 • Zpráva o práci dorostu v roce 2001
 • Dotaz redakce po pondělní mládeži
 • Zpráva o činnosti Střediska Diakonie ČCE pro zrakově postižené
 • Několik slov o nedělní škole
 • Zápis ze 625. schůze staršovstva,
 • Zveme vás na Hovory "B"

  INFORMACE, VÝZVY, SDĚLENÍ

 • Svitlo jitro nedělní
 • Příjemná informace pro milovníky výtvarného umění:
 • Člověk nebo žena
 • Setkání křesťanů čtyř národů
 • Stavba kostela ČCE na Jižním Městě
 • Výprava do Prokopského údolí - pondělí 29.4. 2002
 • Katolíci mohou po 587 letech přijímat podobojí
 • Nabídka kursů pořádaných Synodní radou ČCE

  NA ZADNÍ OBÁLCE

 • Slovo o kříži
  [jiné číslo]