OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  ÚVOD

 • Poklad v hliněných nádobách

  STARŠOVSTVO

 • O čem jednalo staršovstvo v září

  VZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY

 • "Dlouhý"
 • Žádost o pomoc
 • Tábor Pecka

  NA ZADNÍ OBÁLCE

 • Pozvání na charitativní koncert
 • Sbírka na Ukrajinu
  [jiné číslo]