OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Program o svátcích
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  ÚVOD

 • Slovo o radosti

  STARŠOVSTVO

 • O čem jednalo staršovstvo v prosinci

  VEČEŘE PÁNĚ DĚTEM?

 • Večeře Páně dětem?

  HVĚZDA BETLÉMSKÁ

 • A vzplála hvězda betlémská

  BRANICKÁ VÁNOČNÍ HRA

 • Měsíc před Vánoci aneb Jak se dělá divadelní hra
 • Píseň "Jdeš jako poutník sám" k branické vánoční hře 2002

  ZE SBORU

 • Žádost o pomoc při Hovorech o křesťanství
 • Sborová dovolená a zájezd do Itálie
 • Mládež
 • Branický komorní orchestr
 • Pouštěj chléb svůj po vodě ... (Kaz 1,1)
 • Simona Ester
  [jiné číslo]