OBSAH:

NA OBÁLCE

 • Matouš 7, 14

  OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Bohoslužby o Velikonocích
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  NA ÚVOD

 • Velikonoce
 • Kristus "Strom života"

  SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 • Zápis z výročního sborového shromáždění 23. března 2003
 • Život a práce branického sboru v roce 2OO2 očima jeho faráře
 • Zpráva o stavu Dorostu
 • Zpráva za skupinky
 • Zpráva o nedělní škole
 • DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ - Zpráva za rok 2002
 • Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru

  PRVNÍ SCHŮZE NOVÉHO STARŠOVSTVA

 • Zápis ze 636. schůze staršovstva (ustavující) 14. dubna 2003

  ZPRÁVY, INFORMACE

 • Křest
 • Sborový dům Milíče z Kroměříže na Jižním Městě
 • Sbírka šatstva a obuvi
 • Velký úklid kostela
 • Ještě jednou Jiří Čujan
 • Tradiční prvomájové setkání
 • Nová výzdoba branického kostela
 • Pozvánka na výstavu
  [jiné číslo]