BRÁNA 7/2003 - TEXT

BRÁNA
Časopis sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - Braníku

číslo 7/2003OZNÁMENÍ

Pravidelný sborový program

BOHOSLUŽBY: neděle 9,30 hod.
každou první neděli v měsíci jsou rodinné služby Boží,
každou třetí neděli v měsíci je vysluhována sv. večeře Páně
STARŠÍ DOROST (10-14 let): úterý 17-19
MLÁDEŽ (zahajuje 30. září): úterý 18,30-20
BIBLICKÁ HODINA: středa 18-19,30
BIBLICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ A MLADŠÍ DOROST (7-10 let): čtvrtek 16-18
ODROST (15-17 let): čtvrtek 18-20

úřední hodiny br.faráře PhDr. Luďka Rejchrta:
pondělí a pátek 10 - 11,30
středa 17 - 18


Kontakty na sbor

Adresa: Sbor Českobratrské církve evangelické
Modřanská 118, 147 00 Praha 4 - Braník

Telefon: 244 461 037
Internet: http://branik.evangnet.cz
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, úč. 135027438/0300


Tiráž

BRÁNA
IX. ročník, číslo 7 - září 2003
pro členy a příznivce sboru ČCE Praha - Braník
vychází jednou měsíčně (kromě prázdnin)

Vedoucí redaktorka: Růžena Černá
Redakční rada: J. Čierná, A. Drápal, P. Říčan, M. Bedrníková
Výkonná redakce: Růžena Černá, Magda Holá

Uzávěrka v neděli před schůzí staršovstva (druhé pondělí v měsíci).
Příspěvky odevzdejte redakci (pokud možno i na disketě) nebo odešlete e-mailem na adresu:
mscerny@volny.cz

Uveřejněné příspěvky nemusí souhlasit s názory redakce

[Převod do HTML: Michal Jungmann, Michal Mazný .]TŘICET LET V BRANÍKU

Z ohlášek bratra kurátora Pavla Novotného

Prvního září tomu bylo třicet let, kdy byl zvolen bratr Luděk Rejchrt vikářem našeho sboru. Díky bratru faráři Pokornému, který si za svého nástupce vybral právě bratra Rejchrta!

Bohužel, počátky jeho práce se neobešly bez problémů. Díky tehdejšímu staršovstvu a především díky br. kurátoru Proskovi se jeho neúnavností a obětavostí podařilo překonat velké potíže s bytem pro rodinu br. faráře.

Bratr Křivohlavý přirovnal práci našeho bratra faráře k  rozvíjející se růži. Ano, z poupátka rozkvetla růže do plné krásy.

Co všechno, díky bratru faráři Rejchrtovi, začalo postupně patřit ke sborovému životu: rodinné neděle, vánoční hry, zpěvníky pro děti, knihy, v neposlední řadě nahrávky od gramofonových desek až po CD.

Dovolím si přidat něco osobního: za svůj život jsem měl možnost poznat celou dlouhou řadu duchovních. Nejen jako posluchač, ale i "mimo kazatelnu, v civilu", to je po stránce jejich osobních vlastností. Proto si svého faráře vážím a mám ho rád jako duchovního i jako člověka.

Buďme vděčni Pánu Bohu, že máme v Braníku nejen výborného teologa, ale i psychologa, člověka skromného, bez falše, ochotného vždy naslouchat druhému. Je úžasné, jak se dokáže vžít do životních problémů svých oveček, do nemocí duší a  těl dětí a mládeže, jak dokáže slovy potěšit a pohladit, a  velmi často i činy překonat vzniklá úskalí v našich životech.

Milý bratře faráři, jménem celého branického sboru Vám chci poděkovat za Vaši obětavou pastýřskou práci v uplynulých třiceti letech. A současně i popřát hojnost Božího požehnání k tomu, abyste nás i nadále povzbuzoval a ujišťoval ve víře v našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Velkou roli v práci duchovního hraje jeho manželka. Proto náš dík dnes patří i naší milé Noemi.

(ze sborových ohlášek kurátora Pavla Novotného v neděli 7.9.2003)


Z knihy L. Rejchrta SLUNCE SVÍTÍ VŠEM (vydané 1974):

Co je to zázrak?

Je to přesně to, co nedovedu vysvětlit, človíčku!

Pán Ježíš nasytil pěti chleby tisíce lidí. Opravu nevím, jak to udělal. Ale věřím spolu s tebou, že Pán Bůh je všemohoucí. Pro něj není nic nemožného. Ani ten největší div.

Nejeden člověk si říká: "Kdybych viděl zázrak, uvěřil bych!" Lidé kolem Ježíše viděli mnoho jeho divů. A přece většinu z  nich to nezměnilo. Zůstali stejní, jako předtím. Nakonec Ježíše odmítli a poslali na smrt.

Lidem, kteří Ježíše nepotřebují, nepomůže k víře ani zázrak. Ti, kteří ho vyznávají jako svého Pána, zase nepotřebují zázraky. Úplně jim stačí jeho slovo.

Přitom každý den je plný zázraků. Vždyť nám svítí slunce a  kvetou růže. V zimě padá sníh a každá sněhová vločka je jiná. Zasadíš semínko a vyroste z něho strom. Jeho zelené listy vydechují pro nás potřebný kyslík. Z našeho dýchání si vezmou naopak právě to, co nepotřebujeme.

Mnohé věci bereme už jako samozřejmost. Neumíme se divit a  žasnout nad Božími divy. Písmo svaté nám je stále připomíná.

Ale víš, co je největší zázrak?

Že společně věříme Pánu Ježíši, který je s námi!O ČEM JEDNALO STARŠOVSTVO V ZÁŘÍ

Zápis ze 639. schůze staršovstva 9. září 2003

Přítomni bratři a sestry: Rejchrt, Novotný, Bedrník, Bruncko, Černá, Čierná, Drápalová, Kolářová, Kučera, Kučerová, Nývltová, Plhák, Žilková, Holý, Hoznauer, Prosek, Zvánovcová , host: senior Tomáš Bísek

Biblický úvod br. senior Bísek: Izajáš 50, 1-3.

Bratr kurátor jménem staršovstva poděkoval bratru faráři Rejchrtovi za jeho třicetiletou službu branickému sboru.

1) Příprava na slib staršovstva v neděli 21.9.2003. Starší, kteří se nemohou v tento den zúčastnit - Kučera, Zvánovcová a Černá - složili slib do rukou seniora Tomáše Bíska a  faráře Luďka Rejchrta při schůzi staršovstva.

2) Rozhovor o otevřeném dopisu Petra Švagrovského ohledně Večeře Páně. K této otázce se vrátíme příští schůzi.

3) Zd. Kučerová přečetla pokladní zprávu - bez připomínek.

Sbírka na Evangelickou akademii činila Kč 6.826.

Dne 21.9. bude vykonána sbírka na hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. Sestra Čierná podá při ohláškách krátkou informaci o tomto projektu. Pomoc by potřebovala i další střediska Diakonie ČCE. Na podporu Střediska křesťanské pomoci proběhne jednodenní veřejná sbírka (s organizací pomohou žáci Evangelické akademie, s přípravou materiálů pomůže i branický dorost) a "Jarmark" 18.9. na nám. Míru. Uvažujeme, že některou příští sbírku věnujeme tomuto středisku a středisku Diakonie pro zrakově postižené, nad nímž máme patronát.

4) Byli jsme požádáni o návrh na kandidáty do seniorátního výboru (vzhledem k tomu, že bratři Klinecký a Stolař odcházejí do synodní rady) - navrhujeme Pavla Pokorného ze Střešovic.

5) T. Bedrník navrhuje, abychom požádali Magistrát o  příspěvek na materiál na nátěr kostela. (termín žádosti o  grant na opravy církevních objektů končí 10.11). Rozhodnuto: žádost odešleme.

6) Staršovstvo děkuje bratrům Říčanovi, Novotnému, Dusovi a  sestrám Nývltové a Žilkové za zástup bratra faráře v době jeho dovolené.

7) Dušan Bruncko informuje o zahájovací party mládeže, která se koná 30.9. Staršovstvo souhlasí s proplacením výloh spojených s tiskem pozvánek a občerstvením. Dává zálohu 2000 Kč.

8) Marta Drápalová informuje, že přátelé z Dittersdorfu přijedou 11. října autobusem kolem 11. hod. Je třeba připravit občerstvení, program. Na cestu do Prahy se chystá hlavně mládež. Do nedělních ohlášek bude zařazena výzva, aby se přihlásili ti, kdo se mohou hostům věnovat, případně poskytnout ubytování. Průvodcovské služby po Praze se ujmou manželé Holých.

9) T. Bedrník informuje, že při rodinné neděli 5.10. zazpívají děti; po bohoslužbách bude ohlédnutí za tábory a  dalšími letními akcemi.

10) R. Černá a Zd. Kučerová se v neděli večer zúčastnily vietnamských bohoslužeb v našem kostele. Pozvaly děti z  nedělní školy, aby přišly některou rodinnou neděli na naše bohoslužby a zazpívaly.

11) Příští schůzi staršovstva se vrátíme k následujícím bodům:

a) dopis br. Čujana, upozorňující na nebezpečí padajících kamenů a nutnost zabezpečení skály za kostelem

b) dotazník synodní rady o našem přístupu k Diakonii

c) návrh M.Mazného a M. Jungmanna zřídit sborovou mailovou adresu

Zapsala: R. ČernáMLÁDEŽ

Pozvánka na zahajovací párty

POZOR
Zveme vás všechny, i vás, kteří nás vůbec neznáte
na
VELKOU ZAHAJOVACÍ PÁRTY
BRANICKÉ MLÁDEŽE
která se koná v úterý 30. září 2003 v 18,30
na zahradě kostela
Zn.: můžete přinést něco dobréhoVZPOMÍNKY NA PRÁZDNINY

Táborová kuchyně v číslech čili kolik sní 22 krčků a 10 krků

banány 6,5 kg
bonbony 14 balení
brambor. knedle v prášku 8 sáčků
brambory 35 kg
čaj černý 13 balení
čaj ovocný 22 balení
celer 3 ks
česnek 1 kg
chléb 63 bochníky
cibule 9 kg
? 2 ks
citrony 4 kg
čočka 3 kg
čokoláda 1 kg
cukr 25 kg
dětská krupička 1 kg
droždí 4 kostky
jablka 25 kg
jogurt 65 ks
jogurty 70 ks
kakaový prášek 2 kg
kečup 6 l
kompot broskve 6 ks
kompot meruňky 4 ks
křupavé ? - knuspi 13 balení
křupavé ? - polystyren 30 balení
květák 4 ks
marmeláda 7 sklenic
máslo 8,5 kg
máslo pomazánkové 3 kg
maso kuřecí 9 kg
maso sojové 1 kg
maso vepřové 6,5 kg
mléko 48 l
mouka polohrubá 6 kg
mražená zelenina 2 kg
mrkev 9 kg
musli tyčinky 106 ks
oplatky 132 ks
ovesné vločky 2 kg
ovocná šťáva 25 l
paprika 7,5 kg
párky 25 ks
paštika 30 ks
petržel 5 kg
piškoty 3 kg
pomeranče 9 kg
pórek 2 kg
pribináček 55 ks
pudink v prášku 20 ks
rajčata 9 kg
rohlíky, housky 350 ks
r? 5 kg
salátová okurka 20 ks
špenát 3 kg
sterilovaná kukuřice 6 ks
sterilovaná řepa 4 ks
sterilované okurky 7 ks
sterilovaný hrášek 7 ks
sůl 3 kg
šunka 3,5 kg
sýr eidam 4 kg
sýr lučina 1,5 kg
tavený sýr 5 kg
tvaroh 4 kg
vejce 130 ks

Pozn. redakce: Zpracování tohoto příspěvku Petry Zemanové, který došel v pozdních nočních hodinách před konečnou úpravou Brány, pod značkou "Lysá papu", bylo značně náročné Některá místa se nepodařilo dešifrovat. Jeho původní podoba:

(Poznámka redakce internetové verze: v papírovém vydání zde následuje nadpis tohoto článku se špatně vyjádřenými znaky s diakritikou, zjevně v důsledku převodu Unicode do pravděpodobně Windows 1250)


Ohlédnutí za táborem v Lysé

Ve dnech 2. - 16. srpna 2003 se konal tábor pro menší děti v Lysé (Havlíčkův Brod). Tábora se zúčastnilo celkem 20 dětí ve věku 5 - 11 let a 10 vedoucích (Klárka a Michal Mazní i s  oběma malými dcerami). Děti byly ubytovány ve dvou pokojích a ve stanech. Děti byly letos rozděleny do tří družinek (modré, červené a zelené).

Jádrem duchovních programů byla kniha Nehemjáš. Různé motivy z této knihy provázely děti i při hrách. Po večeři nás navštěvovaly postavy ve starověkých kostýmech a odměňovaly děti za jejich výkony při hrách cihličkami, ze kterých děti stavěly "jeruzalémské" hradby. Kromě duchovních programů a  her byly pro děti připraveny i "výtvarky", na kterých děti např. malovaly hrnečky, lily svíčky či modelovaly z  keramické hmoty. Novinkou byly "činnosti", tj. kurzy různých dovedností (práce s mapou, morseovka, elektro kroužek,...), které děti využily v jedné z her. Volný čas mezi různými aktivitami vyplňovaly děti hlavně vybíjenou. Díky příznivému počasí měly letos děti více možností užít si nedaleké koupaliště.

S dětmi jsme se zúčastnili i nedělních bohoslužeb v  evangelickém kostele v Horní Krupé. První bohoslužby byly velmi vydařené. Bratr farář si pozval děti k sobě a  interaktivní formou s nimi rozebíral text Písma (Ef 6,13-17), resp. nás naučil píseň Bůh je záštita má. Nevědomky tak překonal "odpor" dětí k návštěvě kostela, za což jsme mu byli velmi vděční.

Součástí programu byl i celodenní výlet "Putování za karavanou", olympijské hry, čajovna a předposlední den nemohla chybět velká závěrečná hra. V sobotu jsme dětem pomohli zabalit a ty se vydaly na cestu do Rozsochatce na vlak (cesta byla proložena hrami, čtením a zpíváním). Přestupy se zavazadly se nám podařilo zvládnout (i díky dvěma tatínkům, kteří nám pomohli v Kolíně) a mohli jsme tak děti včas předat rodičům.

Petr Holas


Co je to, když se řekne PECKA

Do letošního srpna to bylo pro mne jen slovo bez určité náplně; věděla jsem jen, že je to jeden z táborů, které organizuje mládež a ta trochu odrostlejší mládež z našeho sboru. Teď už vím, že je to příjemné místo uprostřed lesa a  dětem je tam tak dobře, že - jak jsem slyšela - mnohým se nechce ani domů.

S Růženkou Černou jsme tam sice pobyly jen čtyři hodiny, ale přála bych vám zažít tu mimořádně pěknou atmosféru. Dokonale připravený každodenní program, s láskou připravované jídlo ve velmi prostých podmínkách. Bylo cítit náležitý respekt dětí před vedoucími, i když jim tykají a oslovují je křestními jmény.

Ráda bych zdůraznila, že nejen tento tábor, ale i ostatní, které jsou v režii mladých lidí z našeho sboru, si zaslouží náš zájem a podporu ve všech směrech.

K tomuto krátkému článku připojuji ještě prosbu, kterou jsem přednesla už v ohláškách poslední srpnovou neděli. Součástí vybavení táborů jsou samozřejmě i stany, vybavení kuchyně, sekery, pily, tropika a další. Jak jsem se dozvěděla, není vůbec snadné uložit je někam během roku, aby se to všechno zase ve zdraví dožilo dalších letních táborů. Chtělo by to ulevit mamince jednoho z vedoucích, která to obětavě skladuje u sebe v bytě v paneláku.

Kdyby někdo ze čtenářů měl pocit, že má nějaké volné místo, oslovte laskavě buď Michala Jungmanna nebo Tomáše Bedrníka.

D. Rut Nývltová


Pecka 2003 očima dětí (vybrané postřehy z ankety)

Byly tu pěkné a namáhavé etapy po vzrušujícím narnijském čtení večer.

Bylo to tu dost dobrý. Eště jsem nezažil lepší tábor. DOBŘE TU VAŘILI!

Nejhorší byly fazole v tomatové omáčce na dvoudenňáku.

Bilo celí super

Medvěd není měkkej.

Mědvěde, ty jeden šílenej měkoni, dyť tendle rok nebyla žádná drsnější akce.

Vylepšit pánskou latrínu. Ať žijou Pupíci!

Sou moc nudný bojovky!

Stručně řečeno: Nebyla to taková nuda jako vloni.

Chceme pozdější budíček!!!

Budíček je pozdě.

Nelíbí se mi každý ráno chodit do rybníka!

Líbilo se mi vlastně všechno a nevím ani co by se mi nelíbylo. JSEM SPOKOJENÁ! Některé věci byly ale hodně těžké, jenže bez toho by to nebylo ono.

z anketních lístků vybral a bez jazykové úpravy opsal Medvěd


Pecka 2003 - Aslan dnes nevyjde

Hlídám baťohy. Přede mnou sluncem zalitá louka a za ní podhorská víska. Dělí nás železniční koleje a dva metry plevelu. Sedím na nádražíčku, které čas značně poznamenal. Loni zde hnízdily vosy. Tábor končí. Stejně jako před rokem, před dvěma. V čem byl ten letošní jiný? Hlavou se mi honí spousta drobných příhod, které bych jen těžko dokázala předat někomu dalšímu. Jsou příliš intenzivní a velmi emoční.

Přemýšlím, kterou vzpomínku si který účastník letošní Pecky odveze domů. Který zážitek? Netroufám si odhadovat. Pokusím se tedy sestavit alespoň stručný slovník slangových výrazů, se kterými byste se mohli setkat, pokud byste se chtěli dozvědět víc o táboru Pecka 2003.

Sníme psy. = Mám chuť na tatranku.

Sníme kočky (kočolády). = Mám chuť na čokoládu.

Vranovská chyba = Člověk se této chyby dopustí, pokud je málo míst k sezení a on vstane.

Jdu telefonovat = Jdu na WC.

Piraňa, Karel, Lucka = Jitka P.

Včelka = Jana S.

Markéta = Marie Z.

Hlídat = Spát velmi hlubokým spánkem

Pro lepší pochopení průběhu tábora (a vyprávění některých účastníků) připíši ještě věty, které se během tábora používaly ve zcela libovolné situaci:

To je hloupé, řekl králiček.

Vím o tom. Lyže sejmout!

Je po dešti a kosové si štěstím pletou noty...

Dojemné, to je to pravé slovo, dojemné.

Králíček je moudrý.

Aslan dnes nevyjde.

Ale to už snad raději nechám na jednotlivých tábornících, aby Vám ústně povyprávěli sami.

Jarmila ŠmídováSBOROVÁ DOVOLENÁ

Sborová dovolená v Hejnicích

Část evangelického sboru v Braníku - 38 dospělých a mládeže a 5 malých dětí - strávila předposlední srpnový týden v  Hejnicích. Většina využila sborem objednaný autobus (cestou tam si prohlédla zámek Frýdlant a cestou zpět Sychrov), někteří přijeli osobními auty, Kristýna se třemi malými dětmi Trabantem. Toto vozidlo, pamatující dobu normalizace, se ani tentokrát nezpronevěřilo zásadě, že už se nasloužilo dost. Odmítlo poslušnost a tři hodiny vzdorovalo domluvám, aby se pohnulo. Teprve v pozdních večerních hodinách dopravilo zmořené spolujezdce do cíle. (Jet sama se třemi dětmi, to je výkon hodný obdivu. Ale starat se přitom ještě o auto, které drží pohromadě jen silou vůle, to je výkon přímo heroický. Proto: kdyby někdo věděl o byť starém, leč spolehlivém autě, nechť dá vědět - i příští rok bude sborová dovolená a Trabant bude ještě letitější).

Slunečné počasí a krásná příroda všude, kam jen oko pohlédne, přímo vybízely k výletům, procházkám, koupání. Toho všeho jsme si užili dosyta. Někdy jsme přidali ještě zmrzlinu a kávu frappé v hejnické cukrárně. Někdo rozšířil oblast zájmů o libereckou ZOO a aquapark.

Dalo by se říci bohatě využitý týden dovolené. Jenže všechny ty výlety a sportování nestačily. My jsme totiž byli v katolickém Centru duchovní obnovy na "semináři". A  skutečně, i vzdělávací část pobytu byla vrchovatě naplněna. To ovšem neznamená, že by se všichni všeho zúčastňovali. Někdo si zapamatoval jen poznámku, že "vše je dobrovolné" a  z denního programu dodržoval pouze časy společných jídel.

Jaký byl náš program? Ráno v 7 hod. cvičení (To tu ještě nebylo! Ale přednáška Rut Nývltové o tom, že pravidelné cvičení je lepší než deset doktorů - s názorným předvedením cvičební sestavy, doplněné další brilantní ukázkou výsledku dlouholeté cvičební praxe, kterou přidal br. Kašík - byla natolik sugestivní, že několik jedinců překonalo lenost a  každé ráno v tělocvičně v suterénu procvičovalo to, co bylo doporučeno.)

V 8,30 ranní pobožnost - bratr Křivohlavý na každý den připravil zamyšlení nad jedním biblickým podobenstvím. Nechyběl ani zpěv. O kytarový doprovod se postarala Jana Kusáková, někdy i Saša Slabý.

Úderem osmé hodiny večer začínal večerní program:

Sobota - seznamovací večer.

Neděle - přednáška Jaro Křivohlavého o tom, jak se věda i  náboženství shodují v názoru na nutnost odpuštění.

Pondělí - Rut Nývltová - Volynští Češi - historie a  současnost.

Üterý - R. Černá - kniha Přísloví - soutěžní program.

Středa - Lad. Žilka - Česká biblická společnost v historii i  současnosti.

Čtvrtek - Ondřej Kalenda - katolíci a protestanté - co nás spojuje a dělí.

Pátek - večer na rozloučenou v klášterní zahradě. Saša Slabý a Jarmila Šmídová pojali tento večer jako vyvrcholení semináře. Grilování párků a zpěv obohatili vyprávěním o  Evangelické akademii a o významu symbolů.

V Hejnicích jsme žili v pohodlí a pohodě, usmívali jsme se na sebe a bylo nám fajn. Jen v čase mezi večeří a večerním programem někdy docházelo k ostrým výměnám názorů. To, když hráči scrabble se zuřivě dohadovali, zda slovo "vluď" nebo "skuj" (= rozkazovací způsob), případně "dýměj" je v  pravidlech českého pravopisu a může být uznáno.

Na první a poslední večerní program mezi nás přišel i  místní farář - Pater Raban. Vyjádřili jsme mu vděčnost za to, že nám upravil cenu pobytu a umožnil prožít týden sborové dovolené v tomto krásném centru. Někteří z nás vzpomínali na dobu nedávno minulou, kdy oprýskaný kostel a  rozpadající se komplex kláštera nikterak nelákaly k  návštěvě. Tenkrát nás ani nenapadlo, že jednou budou ve starém františkánském klášteru pohodlné pokoje s vlastním příslušenstvím, klubovny, aula, tělocvična, vše upravené tak, aby i zhýčkaní cizinci se v tomto mezinárodním středisku cítili dobře. K tomu, že i my, tuzemští evangelíci, jsme mohli těchto vymožeností využít, zcela nevědomky přispěli bratři Křivohlavý a Rejchrt. Vyslovení jejich jmen při objednávání pobytu zapůsobilo jako čarovný proutek, jehož švihnutím se otevřelo srdce P. Rabana k  maximální vstřícnosti. Za cenu požadovanou od cizích návštěvníků, bychom si asi nemohli pobyt dovolit.

V neděli po návratu ze sborové dovolené dostala Zdeňka Kučerová při bohoslužbách pochvalu a kytici. Myslím, že si je za organizaci pobytu plně zasloužila.

V Hejnicích se nám líbilo. Část kláštera je pro nás rezervována i příští rok. Zapište si proto do diáře:

14.-21. srpna 2004 - sborová dovolená v Hejnicích!

R.Č.


Poděkování za dar

V podobě sborové dovolené v Hejnicích se mi dostalo nádherného obdarování. Obdarování za štěstí být spolu v bratrské lásce ve zpívání, ve slově Božím i večerních programech.

Za obdarování žít v klášteře, kde dýchá genius loci. Za obdarování bydlet v hluboké tišině ambitů a rajského dvora, potkávat lunety s obrazy z františkánských legend, žít v bazilice se zlatým pozdně gotickým Valdštejnským oltářem, s nádherou varhan. To všechno v hojnosti a přepychu, který vybudovalo (za nevýslovné dotace) "Mezinárodní centrum duchovní obnovy". Obdarování za kouzla přírody kolem, za horské potoky, vodopády, bukové lesy. Také i za lázeňské půvabnosti (lázně Libverda), kdy se zachtělo. Obdarování i zářivým počasím i deštivým dnem.

Tak tedy poděkování našemu sboru a sestře Zdeňce Kučerové a ostatním, kteří ten týden způsobili a celou dobu se starali.

Jiřina AdamcováDĚTI A MLÁDEŽ

Přehled branických aktivit pro děti a mládež

V našem kostelíku se scházíme nejen v neděli, ale i přes týden - od malých dětí po velké děti...

Biblická výchova dětí

Biblickou výchovu dětí vede bratr farář Luděk Rejchrt a její náplní je zpěv písní, čtení z Bible a následný výklad daného textu.

termín: čtvrtek 16 - 17 hodin

Malý dorost

...bezprostředně navazuje na Biblickou výchovu a jeho náplní je především hraní her (v návaznosti na předchozí biblický program i bez ní), sportování a učení dovedností, které děti mohou využít na letním táboře, který je vyvrcholením práce Malého dorostu.

termín: čtvrtek 16 - 18 hodin
věk: 7 - 10 let
kontakt: Petr Holas 776 155 161 / petrholly@centrum.cz,
Katka Slabá 728 337 344

Starší dorost

Kromě her, biblického programu, zpívání a nácviku různých tábornických dovedností hrajeme na dorostu také pololetní hry o lákavé ceny, jezdíme spolu na výpravy, účastníme se soutěže Biblická stezka a v srpnu tábora Pecka.

termín: úterý 17 - 19 hodin
věk: 10 - 14 let
kontakt: Michal Jungmann 602 226 282 jungmann@braillnet.cz, Martina Sýkorová 603 285 532,
Markéta Zvánovcová 607 711 847

Odrost

Podobnost názvu není náhodná - také se zde kromě zpívání a  biblického programu hrají různé hry, ale obojí je již "na úrovni" a odpovídající věku účastníků...

termín: čtvrtek 18 - 20 hodin
věk: cca 15 - 17 let
kontakt: Jana Kalendová, Lucka Padruňková 728 347 288

Schůzky dorostů/Odrostu probíhají již od prvního zářijového týdne.

Mládež

Otevřené křesťanské sejití pro všechny mladé tělem či duchem.

termín: úterý 18:30 - 20 hodin (od 30. září 2003)
kontakt: Anna Víšková 777 842 226,
Anka Holá 777 048 757,
Michal Slabý 608 153 641 / slabymichal@seznam.czZPRÁVY, INFORMACE

Narození, sňatky

V mezidobí mezi dvěma vydáními Brány se narodily dvě děti a  dvě sestry z našeho sboru změnily příjmení:

Janě a Janovi Horálkovým se narodila 30.7.2003 dcera Ester

Heleně a Ondřejovi Petrovým se narodila 23.8.2003 dcera Klára

Sňatek uzavřeli: Julie Michalová a Jan Hušek - 6.9.2003
Jana Kusáková a Ondřej Kalenda - 13.9.2003

Blahopřejeme!


[předchozí číslo] [jiné číslo]