OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Velký pátek
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  NA TITULNÍ STRÁNCE

 • Jobovská brána
 • Modlitba nemocného

  STARŠOVSTVO

 • Zápis ze 645. schůze staršovstva

  ODPOUŠTĚNÍ

 • O odpouštění

  DALŠÍ OZNÁMENÍ

 • Konference "Smíření něco stojí"
 • Ekumenické setkání v rámci Světového dne modliteb
 • Pozvánka na hudební improvizaci Labyrint světa a ráj srdce
  [jiné číslo]