OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  NA TITULNÍ STRÁNCE

 • Úzká brána (Velikonoční)

  PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE

 • Zná mě jménem
 • Vystoupení Branického komorního sboru a orchestru

  STARŠOVSTVO

 • Zápis ze 646. schůze staršovstva 8. března 2004

  VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 • Úvodem
 • Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru
 • Zpráva faráře o životě a práci branického sboru v roce 2003
 • Zpráva o nedělní škole za rok 2003
 • Zpráva o činnosti Malého dorostu
 • Zpráva za odrost
 • Zpráva o mládeži
 • Branický komorní sbor a orchestr
 • Zpívání při rodinných nedělích
 • Pokračování příště

  POZVÁNÍ

 • Pozvání na výstavu
 • Branické letní tábory 2004
  [jiné číslo]