OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  SLOVA, SLOVA, SLOVA, SLOVA

 • Brána pokušení

  RŮZNÉ

 • Noviny
 • Církevní tisk

  STARŠOVSTVO

 • Zápis ze schůze staršovstva 10. května 2004

  ZE ŽIVOTA BRANICKÉHO SBORU

 • Křest
 • Požehnání

  VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 • Úvod
 • O jedné skupince
 • Zpráva o stavu staršího Dorostu
 • Tábor pro menší děti - Lysá 2003
 • Zpráva o průběhu tábora Pecka 2003
 • Výroční zpráva YMCA Braník 2003

  KONCERT PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

 • Pozvání na ne zcela běžný koncert

  PRVNÍ MÁJ U SLABÝCH

 • Tradiční prvomájové setkání

  KNIHA

 • Rejchrt, Luděk: Na horách ležící.

  POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

 • Výstava obrazů Máši Šormové
  [jiné číslo]