OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Program o vánocích a na rozhraní roku 2004/2005:
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  NA TITULNÍ STRANĚ

 • Bazilika Narození Páně v Betlémě

  ZE SBORU

 • O čem jednalo staršovstvo 6. prosince 2004
 • Křest

  VÁNOCE

 • Advent
 • Chanuka
 • Stebno
 • Branické vánoční nadílky v poválečných letech
 • Vánoce s třešněmi
 • Zgruntu
 • Jsou vánoce

  RŮZNÉ

 • Mládež - zimní výprava
 • Co sháníme?
 • Hospic v Malejovicích
 • Marie a Josef budou 24.12. bydlet zadarmo
  [jiné číslo]