OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  NA TITULNÍ STRANĚ

 • Stojím přede dveřmi

  STARŠOVSTVO

 • O čem jednalo staršovstvo v lednu

  CHASIDICKÁ MOUDROST

 • Kde je Bůh? Kdy přijde? Kam přijde?

  NAŠI "AMERIČTÍ" BRATŘI A SESTRY

 • Alice Novotná a Peter Mach,
 • Anna Ceplová

  SMYSL ŽIVOTA

 • Zrcátko

  VÁNOCE

 • Vánoční hra
 • Vánoční tragedie

  NEPÁL - ADOPCE NA DÁLKU

 • Co má společného Nepál a Braník?

  POZVÁNKY, INFORMACE

 • Seminář
 • .... a Jeseníky znáte?
 • Ekumena ve světě
  [jiné číslo]