OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  ODEZVA VELIKONOC

 • Zaplatil za ně

  POZVÁNÍ, INFORMACE

 • Výstava obrazů Jiřiny Adamcové

  STARŠOVSTVO

 • O čem jednalo staršovstvo v dubnu:
 • Požehnání

  POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ

 • Rozloučení s Ing. Jiřím Boreckým
 • Eva Borecká: Každý si v svém srdci nebe nosí

  ZE SBORU

 • Velikonoční putování

  NABÍDKY, POZVÁNÍ, INFORMACE

 • Nabídka a pohledávka
 • Tradiční setkání na chatě u Slabých
  [jiné číslo]