OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Kontakty na sbor
 • Tiráž

  STARŠOVSTVO

 • Schůze staršovstva 7. listopadu 2005

  NÁVŠTĚVA Z DITTERSDORFU

 • Přijeli hosté
 • Biblické zamyšlení při návštěvě z dittersdorfského sboru v Bráníku 15. října 2005 - Text: Jozue 1, 5b

  OHLÉDNUTÍ ZA TÁBORY

 • Vzpomínání na akce konané v letošním roce

  SBOROVÁ DOVOLENÁ - III

 • Sborové dovolené

  SETKÁNÍ KŘESŤANŮ ČERVEN 2005

 • Pozvání k naději - setkání křesťanů Praha 2005
 • Varhanní koncert v rámci akce Setkání křesťanů v červnu 2005

  CO JSME SI PŘEČETLI

 • z internetových Spořilovských novin:
 • EPD - 11.10.2005:
 • EPD 4.11.2005

  NA ZADNÍ OBÁLCE

 • Z aforismů Václava Lamra:
  [jiné číslo]