OBSAH:

OZNÁMENÍ

 • Pravidelný sborový program
 • Verš na říjen
 • Tiráž
 • Kontakty na sbor

  STARŠOVSTVO

 • Zápis z říjnové schůze staršovstva

  VZPOMÍNKA NA TIMOTEA POKORNÉHO

 • Sté výročí narození prvního branického faráře

  ROZUMÍME SI?

 • Děti Boží

  KNIHOVNA

 • O sborové knihovně
 • P.Yancey - Proč se obtěžovat s církví?

  POULIČNÍ MISIE

 • Výstavka před kostelem

  DODATEK K TÉMATU SBOROVÉ DOVOLENÉ

 • Vděčnost

  TURISTÉ

 • Další výlet 21.10.

  LETNÍ VODA YMCA BRANÍK

 • Wislok 2006

  PECKA 2006

 • Plavba Jitřního poutníka

  OZNÁMENÍ 2

 • Ohlédnutí za tábory
  [jiné číslo]