Všechny srdečně zveme v neděli 19.12.2010 odpoledne
na Vánoční divadelní hru
PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA

Konají se dvě provedení - ve 14:00 a v 16:00 hodin
.

Hra prokládaná písničkami vypráví o Josefovi s Marií, kteří hledají místo pro narození děťátka. Procházejí dějinami i různými zeměmi, setkávají se s mnoha zajímavými postavami a nakonec zjišťují, že pravým místem pro narození budoucího Spasitele je Betlém.

Všichni jsou srdečně zváni, vstupné je dobrovolné.


Ukázky z her


Vánoční divadelní hra v evangelickém sboru Praha - Braník

Od sedmdesátých let minulého století se téměř každoročně v našem kostele hraje na Vánoce vánoční divadelní hra. Vzhledem k tomu, že jsme křesťané, je asi jasné, že hlavní myšlenkou těchto her je vánoční křesťanská zvěst o narození Ježíše Krista. Historie křesťanské víry je však mnohem širší, a tak ani tyto hry se neomezují pouze na vánoční evangelijní příběh, i když ho vždy v nějaké formě obsahují. A tak se v těchto hrách vyskytují mnohá další biblická témata, starozákonní i novozákonní. Navíc tyto hry nebývají monotematické, ale prolínají se v nich různé dějové roviny, vycházející často z různých biblických příběhů. Ale nejen z nich: hry jsou o našem životě, a tak se v nich vyskytují i příběhy ze všedního života, ze současnosti.

Dalším významným rysem těchto her je okruh herců, který tvoří převážně děti a mládež. Hry nyní nabízejí možnost uplatnění pro každého, kdo o to má zájem. A tak i scénáře, častokrát psané "na poslední chvíli", ale přesto uváženě, vycházejí z přihlášených herců a také z prostředků, které jsou k dispozici. Hry bývají též plné písní, hudby, ale také rekvizit. A tak jsou záležitostí celosborovou: uplatní se herci a zpěváci, muzikanti, výtvarníci, pomocníci, technici a další. Je to vždy veliká radost a slavnostní doba.

Konečně, a to je asi nejdůležitější, hry nejsou určeny pro "vnitrosborové", interní použití, ale jsou otevřené směrem ven, do světa. Proto je jejich návštěvnost tak vysoká, že se musí provést dvakrát, vlastně třikrát, když počítáme i generálku, přičemž vždy (zejména při ostrém provedení) bývá kostel plný k prasknutí a mnozí si nemají už kam sednout. A tato otevřenost se netýká pouze diváků, ale i účinkujících, kteří také často bývají "zvenčí", tj. nejsou členy našeho sboru. Máme z toho velikou radost, že můžeme touto formou vyprávět druhým o našem milém Bohu! Ještě větší radost máme, když hra někoho osloví natolik, že ho přivede ke křesťanské víře - a asi nás chápete, že to považujeme za věc zcela zásadní.

Hry začaly vznikat v sedmdesátých letech minulého století a od začátku po dlouhou dobu byly spojeny s osobou bratra faráře Luďka Rejchrta. Protože je univerzálním kumštýřem, byl až donedávna scénaristou, režisérem, autorem hudby (spolu se svým synem Davidem) i písňových textů, dramaturgem a možná někdy i autorem rekvizit těchto her. Hezké je na tom to, že přes jeho všestranný talent se nejednalo o "dílo jednoho muže", který autoritativně prosazuje pouze své pojetí. A asi díky tomu tyto hry vydržely tak dlouho a baví nás dodnes.

Autorkou a režisérkou letošní vánoční hry je sestra Lída Holá. Před ní od roku 2000 převzala štafetový kolík scénaristy a režiséra sestra Jarmila Madla Chadimová, později spolu se svým manželem bratrem Janem F. Chadimou (v roce 2000 byla spoluautorkou sestra Kamila Hamerníková, nyní Gawliková). Na závěr zbývá říci už jen toto:

Přijďte, zveme Vás a věříme, že nebudete litovat.