Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


EN DE

Vítejte na stránkách Branického sboru Českobratrské církve evangelické.

Kresba našeho kostela

Slovo poslání:

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. (Ga 6,2)

Bude se konat:


Upozornění:


Konalo se…


Správce webu: branik.admin@evangnet.cz