Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


EN DE

Vítejte na stránkách Branického sboru Českobratrské církve evangelické.

Kresba našeho kostela

Slovo poslání:

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. (Mt 5,10)

Bude se konat:


Upozornění:


Konalo se…


Správce webu: branik.admin@evangnet.cz