Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Kázání 5. listopadu 2000

Rodinná neděle
Introit:
Izaiáš 40,28–31
Čtení:
Soudců 16,4–6 a 16,31
Písně:
98, 442, 388, 161, 452
Text:
Jan 15,5

Když Pán Ježíš chtěl vyjádřit nějakou hlubokou pravdu Božího království, často užíval podobenství či obrazného příměru. Některá podobenství jsou vlastně příběhy ze života, jiná jsou velmi stručná, ale neméně významná. Jedno z nich jsme teď slyšeli: „Já jsem vinný kmen a vy ratolesti.“ Tato slova se týkají vztahu Ježíše a jeho učedníků, ať už žijí v kterékoliv době. Jsou velice srozumitelná, protože i dítě ví, že každý strom má kmen a větve. Z kmene jde do nich míza a tak mohou žít, jinak to nejde. My patříme k Pánu Ježíši jako ty ratolesti ke kmenu. Nepatříme k němu jen tu hodinku v neděli v kostele, ale pořád. A on je tím, kdo nám stále dává sílu žít tak, jak to chce Pán Bůh.

Ten obraz vinného kmene a ratolestí nám chce ukázat, že nemůžeme být bez trvalého spojení s ním, má-li náš život za něco stát, má-li mít svůj smysl před Bohem. Však i nám Pán Ježíš říká: „Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce.“ Zůstávat v něm znamená žít s nám, dovolávat se jeho pomoci, nedat se odvrátit od pravdy jeho slov ani v této době, kdy je tolik nabídek jiných pravd, ale držet se zuby nehty toho, co nám říká. Větev může být násilně vylomena z kmene, my nikoliv, my můžeme jen dobrovolně odpadnout od Krista, vzdát svůj boj víry, zlhostejnět a odmítnout zůstávat v něm. Pak on nemůže zůstávat v nás, protože už k sobě nepatříme. Tak jako Samson už nepatřil k Hospodinu, když se spojil s Dalilou a Hospodin od něho odešel.

Jednou mi kdosi řekl, že v Bibli není zase tolik textů ke kázání, aby to mohlo být pořád něco nového. Měl dozajista pravdu, ale my se nescházíme proto, abychom byli překvapeni novými nápady a oslněny nezvyklými bonmoty. Scházíme se, abychom slyšeli slovo živého Pána a zůstávali v něm a on v nás. Abychom nespoléhali na vlastní sílu jako Samson, ale jen na sílu toho, který i nám říká: „Beze mne nemůžete činit nic.“ Nic, co Pána Boha oslavuje, nic, co se mu líbí. Bez spojení s Pánem Ježíšem Kristem na to prostě nemáme. Ratolest musí dostávat sílu z vinného kmene: „Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce.“

Amen.

← Zpět na seznam kázání