Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Kázání 23. září 2001

Introit:
Ř 8,26–28
Čtení:
Ef 3,14–4,6
Text:
Mt 10,28–31

Ježíš posílá své učedníky do světa, který známe z vlastní zkušenosti posledních dnů: v tomto světě se ubytovala nenávist a strach, pocit ohrožení a úzkosti. A právě do toho všeho zní jeho slovo: „nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo.“ Jeho volání proti strachu není spojeno s ujišťováním, že se jim to nepovede a všechno dobře dopadne. Ježíšovo „Nebojte se“ je opřeno nikoliv o toto laciné uklidňování, ale o jistotu, že lidský život nekončí smrtí těla. To mohou nejrůznější teroristé, násilníci, stejně tak jako zákeřné nemoci zabít, ale „duši zabít nemohou“, říká jistotně Pán. Ta tajemná podstata, o níž myslitelé lidstva napsali celé knihy, naše já, nebo – řečeno slovy apoštola Pavla „vnitřní člověk“ nepatří nikomu jinému, než Pánu Bohu. On stvořil duši i tělo a jestli se někoho bát, tak ne lidí, ale jeho samého: „Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“

Pán Ježíš nám říká tato slova, abychom měli srovnání a báli se „správně“. Bát se Pána Boha neznamená nic jiného, než ho brát vážně, respektovat ho a také jej milovat. Strach z lidí nám bere pocit bezpečí a radosti, ale když se před Bohem skláníme v úctě a lásce, dostáváme jeho pokoj. Bůh má tu poslední a nejvyšší moc, může zahubit duši a tělo v pekle, ale i když může, On to nechce. On chce mít nás všechny ve svém království. Na světě, kde se rozmáhá stále víc „kultura smrti“ a budujeme si svá vlastní pekla, se držíme naděje, že Pán Bůh „působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit.“ (Ef. 3,20).

Nedovedeme si představit, že v tohoto světě ví Pán Bůh o každém vrabci, který nepadá na zem bez jeho dopuštění. Až do těch nejmenších maličkostí sahá jeho prozřetelnost. Pro toho, který se stal v Kristu naším Otcem, není v našem životě nic bezvýznamného. Proto Pán Ježíš říká:„U vás jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.“ Bůh nás zná lépe než my sami sebe. Proto ví, co potřebujeme, co je pro nás dobré – vždyť těm, kdo milují Boha, všechno slouží k dobrému. „Neprodávají se dva vrabci za haléř? Nebojte se – máte větší cenu než mnoho vrabců.“

Amen.

← Zpět na seznam kázání