Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Kázání 2. června 2002

Introit:
J 14,12–14
Čtení:
Sk 3,1–16
Text:
Ko 3,17
Písně:
167, 442, 473, 178, 452

Ze Skutků apoštolských jsme slyšeli o uzdravení člověka, který byl chromý od narození. Tuto radikální změnu v jeho životě nezpůsobila dobrá terapie ani účinné léky, jen jedna věta:„Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“ A apoštol Petr, který ji řekl nemocnému, později při výslechu veleradou vysvětluje, jak se to stalo: „Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.“ To jméno, které vyslovil s vírou, není pouhý zvuk, který dozní a všechno je stejné, jak bylo. V tom jménu je zachraňující moc přítomného Pána, který plní svůj slib. „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím.“ (Jan 14,12).

To se stalo skutečností, když Petr uzdravuje chromého v jeho jménu. Apoštol Pavel však ve svém listu do Kolos píše: „Všechno, cokoli mluvíte, nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše.“ Nejde tu tedy jen o mimořádné uzdravení, ale o každé slovo a každý skutek, který má křesťan činit „ve jménu Pána Ježíše“.

Všichni cítíme, že to neznamená ustavičně vyslovovat jméno Páně jako zbožné zaříkání. Jde spíše o trvalé a radostné vědomí, že Pánem našeho života je Ježíš Kristus, a my žijeme před jeho tváří, v jeho přítomnosti. A to nejen při bohoslužbách v neděli. Však Pavel nás vybízí, abychom činili všechno ve jménu Pána Ježíše, nejen něco a někdy. Každý všední den, všechna naše práce, naše slova i jednání mají být ve spojení s námi a v souladu s ním. Však i advokát při soudním jednání může jednat jménem svého klienta, tedy v jeho zastoupení. Křesťan, který je volán k tomu, aby činil všecko ve jménu svého Pána, jej zastupuje před všemi, kteří ho dosud neznají v jeho moci a lásce. Je to veliká důvěra, kterou nám náš Pán dává. A mnohokrát jsme ji zklamali, když jsme jednali ve svém jménu a prosazovali sami sebe.

Petr jednal ve jménu Ježíše Krista a stal se zázrak. Aby se dály divy Boží i dnes – a celá náš svět je zoufale potřebuje – musíme jednat podle slov apoštola: „Všecko, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.“

Amen.

← Zpět na seznam kázání