Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Kázání 4. ledna 2015

Introit:
Nu 24,15–17b
Čtení:
Mi 5,1.3c–4a
Text:
Mt 2,2–12
Poslání:
1J 2,28–29
Písně:
209, Noční tmou, 656, 306, 281

(Osnova k rozhovoru)

Milé děti, milí bratři a sestry,

čeká nás příběh o mudrcích a je v něm toho spousta zajímavého. Než se ale dostaneme k mudrcům a k tomu, co prožívali, tak mám jinou otázku:

Máme před sebou příběh o lidech, kteří se na hvězdy dívali a snažili se z toho pohledu něco dozvědět o tom, co se děje na tomto světě. Takovým lidem se říká astrologové.

V Bibli se jim říká mágové.

Co o nich víme?

Kde se může narodit král? V královském paláci v hlavním městě. Tak šli do židovského hlavního města, jménem Jeruzalém za králem, který se jmenoval Herodes.

Je tu nějaký král tak důležitý, že jeho narození oznamuje dokonce hvězda. Co má člověk z toho, když se dozví, že přijde někdo důležitý – hrajete si v pokojíčku a má vejít někdo z rodičů. A vy si hrajete hezky – nebojíte se, radujete se. Ale kdybyste tam dělali nějako lumpárnu – tahali se za uši – co uděláte, když vejde máma? Budete mít strach, že dostanete na zadek. A to je přesně Herodův problém. Herodes byl lump a dělal lumpárny. Ublížil moc lidem – v rodině i svým poddaným. Tak se bojí, že ho ten nový král potrestá.

Ale je to lump a tak hned vymyslí lumpárnu. Mudrci by mu mohli posloužit jako vyzvědači. Ani o tom nebudou vědět. A tak na ně začne hrát divadlo.

Pomůže jim:

Mudrci pokračují na cestě – už vědí město – Betlém.

My si zapamatujme, že na to, abychom ze setkání s Bohem mohli těšit a radovat se z něj, jako mudrci a ne se ho bát jako Herodes, tak nemáme dělat žádné lumpárny.

Amen.

← Zpět na seznam kázání