Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Kázání 3. května 2015

Introit:
Ž 98,1–2
Čtení:
Jr 13,1–7
Text:
Jr 13,8–11
Poslání:
Jk 1,21–22
Písně:
98, 638, 688 (700), 553, 702

Milé děti, milí bratři a sestry,

dvě čtení – jedno mluvilo o tom, co Jeremjáš prožil a druhé o tom, co mu Bůh řekl.

Nejprve co prožil. Proroci neměli lehký život. Poslouchali Pána Boha a to není vždy jednoduché. Některé Boží výzvy jsou přinejmenším zvláštní.

Jeremjáš dostal úkol koupit si lněný pás, který má

Celé toto konání pak má nějaký další, hlubší tajuplný smysl. Je to obraz. Podobenství. Tak, jak to bylo s lněným pásem, tak je to s Božím lidem.

Dvě biblická čtení – dvěma věcem se pokusíme dnes porozumět

„Jdi si koupit lněný pás, dej si jej kolem beder a nesmáčej jej ve vodě“

Lněný pás

Z čeho se vyrábí oblečení: Izraelci měli tři základní zdroje – zvířecí kůže, vlna a len

Bedra

Pas. Slovensky bedrá = pánev. Dát si lněný pás kolem beder není opasek, ale spodní prádlo. Kalhotky, slipy, trenýrky, boxerky… Kůže by byla tvrdá, vlna „kouše“ (spodní prádlo!). Pro horkou izraelskou oblast asi jediná volba, když nechcete chodit „naostro“.

Nesmáčej

Neper. Nos tu bederní roušku, ale neper ji.

Chudák Jeremjáš – nosí spodní prádlo, které nesmí vyprat. Jak bude v tom horku vypadat za pár dní?

Ukryj u Eufratu

Po čase má toto spodní prádlo ukrýt u Eufratu – nejde o „slavný Eufrat“, ten je asi 1000 kilometrů daleko, ale stejnojmenné místo asi 5 km od Jeremjášova rodiště

Neprané spodní prádlo zahrabe někam do díry ve skalách a nechá ho tam „mnoho dní“ a pak se tam vrátí a půjde si ho prohlédnout. Jak bude vypadat? Zlepší se samo od sebe? Budou to krásné čisté složené vyžehlené slipečky jak od maminky? Ani náhodou! Plíseň, hniloba, brouci. Je na vyhození

Podobenství

Toto prožil Jeremjáš, ale my víme, že to je podobenství. Nešlo o to, aby zničil kus lněného plátna a přišel o kus spodního prádla. Ty zmařené trenýrky jsou obrazem trestu, který přijde na Božího lid. … hle, pás byl zničen, k ničemu se nehodil… „Toto praví Hospodin: Tak zničím pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma.“ – Bůh ho zničí, jako se zničilo lněné plátno.

Proč? Co udělali špatně? Rozebereme si podobenství

Spodní prádlo

To jsou Izraelci – měli být blízko k Bohu, ale oni tak nežijí (Tento zlý lid, který se vzpírá slyšet má slova a žije si podle svého zarputilého srdce.)

V tomto verši je nejen jádro problému, ale také návod, co zlepšit:

  1. hledat Boží vůli
  2. žít podle ní.

Pak budeme Božím lidem, jménem, chválou a oslavou.

Amen.

← Zpět na seznam kázání