Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Kázání 3. ledna 2016

Introit:
Ž 98,1–3
Čtení:
L 2,8–19
Text:
Mt 2,2–12
Poslání:
Sk 16,(30–)31
Písně:
98, „To pastýřům když na horách“, „Když se Pán Ježíš narodil“, 697, 440

Milé děti, milí bratři a sestry

Příběh o příchodu mudrců od východu známe snad už naprosto dokonale, právě tak, jako příběh o pastýřích. Zkusíme si tyto dvě skupiny dneska srovnat a uvidíme, co nás při to srovnávání napadne.

Setkali se pastýři a mudrci? Nevíme. Na Betlémcích se tradičně zobrazují všichni dohromady, ale z Bible to není tak jasné. Pastýři pásli stáda na kopcích okolo Betléma, Mudrci byli kdesi v Babylónii. Pastýři přišli hned po narození, mudrcům se zjevila hvězda označující Ježíšovo narození, oni šli za ní, došli do Betléma, zastavili se v Jeruzalémě u Heroda… Nevíme, ale spíš mi připadá, že přišli několik týdnů, možná měsíců po pastýřích.

Máme ale první poučku, kterou vyjadřuje věta „I želva došla do archy Noemovy!“. Pastýři přišli hned, mudrci za čas – ale hlavní je za Pánem Ježíšem přijít. Pastýři přišli hned a tak se mohli hned radovat, mudrci přišli později, tak se s tou radostí potkali později. Což je trochu škoda, ale není to průšvih. Hlavně, že přišli.

Je skvělé, že víme o Pánu Ježíši, můžeme se z toho radovat. A když uvěří někdo další, třeba i dlouho po nás – no, je to škoda, protože se mohl s námi radovat už mnohem delší dobu, ale není to průšvih. Hlavně, že uvěřil.

  1. Jedno ale již ten jejich příchod nejspíš společné má – a to je denní doba. V které části dne pastýři i mudrci přišli? Pastýři určitě v noci, to je výslovně napsané. A mudrci viděli, nad kterým domem se zastavila hvězda, a hvězdy ve dne neuvidíte. Takže nejspíš také přišli v noci. Za pánem Ježíšem lidé přicházeli ve dne i v noci a je fajn, že Pán Ježíš nikoho nevyhodí ani ve dne ani v noci. Kolikrát právě v noci má člověk konečně klid na přemýšlení. Leží si tak v posteli, opakuje si, co za celý ten den prožil… A my si k tomu můžeme říct, že když mohli za Pánem Ježíšem přijít v noci pastýři i mudrci, tak není nic špatného, když za ním přijdeme takto v noci i my.
  2. Přichází pastýři, přichází mudrci. Kolik jich vlastně je? Zase nevíme. U pastýřů je to jasné. U mudrců vidíme tři dary, tak se hádalo na tři, ale jít ve třech přes poušť by byl dost problém. Za Pánem Ježíšem přicházeli lidé sami, přicházeli ve dvojicích, ve skupinách. I to stojí za připomenutí, že je to celkem jedno, jestli se modlíme sami, nebo ve skupině. Jedno i druhé má co do sebe. Jedno i druhé je dobré a užitečné. Když se lidé modlí společně v kostele, v rodině – tak je to výborné. A právě tak je výborné, když člověk se svými starostmi přijde za Pánem Ježíšem sám.
  3. Jak se vůbec pastýři a mudrci o Pánu Ježíši dozvěděli? Pastýřům to řekli andělé, mudrci to poznali podle nebeského znamení. Podle hvězdy. Tady už nějaký rozdíl je. Pastýři měli andělskou radu, mudrci měli k dispozici astrologii. O té si musíme nejprve říci, že to byla tehdy vážená a uznávaná věda. Byly na to tlusté knihy plné čísel a obrázků a lidé to studovali roky, aby dokázali spočítat, jak se nebeská tělesa budou pohybovat.

Dospěláckým jazykem bychom to mohli říct, že mudrci měli světskou moudrost a pastýři měli zjevení. O Pánu Ježíši můžeme něco vymudrovat lidským přemýšlením a něco nám do hlavy dá Pán Bůh sám. Na příkladu mudrců a pastýřů velice rychle poznáme, co je lepší. Ukáže se to už na tom, jak rychle pastýři a jak rychle mudrci k Pánu Ježíši přišli. Pastýřům to trvali pár minut – anděl jim řekl, co a jak, oni vyrazili a už tam byli. Mudrci šli možná několik měsíců. A nakonec by nejspíš vůbec nedošli.

Kam je dovedla hvězda? Mudrce jejich lidská moudrost vůbec nedovedla do Betléma. Přišli do hlavního města, do Jeruzaléma a teprve tam se dozvěděli, kam přesně jít. Kdo a jak na to přišel? Lidé, kteří četli Bibli. Herodes sám ji asi nečetl, ale velekněží a zákoníci ano a tak hned znali správnou odpověď – ne Jeruzalém, jak si mysleli mudrci, ale Betlém, protože tak to určil Pán Bůh a skrze proroka Micheáše řekl lidem.

Jestliže se nám nezjeví andělé a nepomohou nám, potřebujeme číst Bibli. Lidská moudrost dovede člověka docela blízko. Betlém je od Jeruzaléma vzdálený dvě hodinky cesty. Ale nestačí to

Dojít k Pánu Ježíši jen lidským rozumováním, bez Bible, bez zjevení – to se prostě nedá. A navíc takovýmhle planým rozumováním můžeme nadělat víc škody, než užitku. Zavzpomínejme, co to způsobilo, když se za Pánem Ježíšem vydali pastýři a když se za Pánem Ježíšem vydali mudrci. Pastýři přišli, poklonili se Pánu Ježíši, popovídali si s Josefem a Marií a zase se vrátili ke stádům. Mudrci se zamysleli a řekli si: „Když se narodil král, tak logicky v královském paláci!“ Jejich lidská modrost je dovedla do Jeruzaléma a tam se zapovídali s Herodem. A i když jsme si to už dál nečetli, tak víme, jak to dopadlo! Herodes se pokusil mudrce ošidit a malého Ježíška zabít. A ošidil by je! Mudrci mu slíbili, že se vrátí a určitě by se za Herodem vrátili a všechno by mu o malém Ježíškovi vyslepičili! Proč, že to neudělali?! Zjevení! Pokyn ve snu! Pán Bůh viděl, že ta lidská moudrost by nadělala hrozně moc škody a tak už nenechal mudrce mudrovat a řekl jim, že mají jít domů jinou cestou a k Herodovi se nevracet.

Srovnali jsme si pastýře a mudrce, kteří přišli za Pánem Ježíšem (hurá, že přišli!) a dozvěděli jsme se tři důležité věci.

  1. K Pánu Ježíši se dá přicházet ve dne i v noci;
  2. K Pánu Ježíši se dá přicházet jednotlivě i ve skupinách;
  3. K Pánu Ježíši se nejlépe dostaneme, když si necháme poradit od Pána Boha. Jestli se nám nezjevují andělé, znamená to číst pořádně Bibli.

Amen.

← Zpět na seznam kázání