Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Konfirmační cvičení

Konfirmační přípravy jsou krátké pasáže o křesťanství. Jejich autorem je br. farář Luděk Rejchrt.


Správce webu: branik.admin@evangnet.cz