Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Nedělní škola

V našem sboru se v průběhu školního roku scházejí děti ke svému biblickému vyučování, které probíhá během nedělních bohoslužeb.

Děti odcházejí do přilehlých místností v kostele, zpravidla po druhé bohoslužebné písni a krátké promluvě. (Výjimkou je první neděle v měsíci, kdy děti odcházejí až po delším bloku bohoslužeb, který je přizpůsoben právě jim.)

Děti jsou podle věku zařazeny do dvou skupin: mladší – předškolního věku (asi od 3 do 6 let) a starší (od 6 či 7 do 11 let). Mladší děti mohou doprovázet rodiče.

Náplní výuky jsou témata vycházející z Bible. Vyučující – členové sboru – připravují výklad úměrně věku dětí. Pro malé děti je to názorná interaktivní výuka za pomoci obrázků, jednoduché dramatizace, vyprávění či jednoduché výtvarné činnosti, Starší děti jsou do výuky zapojeny podobně: formou rozhovoru, ilustračních scének, vyprávění, vyplňování různých tajenek, výtvarným znázorňováním. Také se učíme hledat a orientovat se v Bibli, čteme z ní probíraný celek a učíme se zpaměti biblický verš. Program v obou skupinách je doplňován společným zpěvem či modlitbou.


Nedělní škola - nejmenší děti Témata, která v nedělní škole probíráme Foto nástěnky nedělní školy Nedělní škola - nejmenší děti Nástěnka na téma „máme rozličné dary“ Ježíš je… / hrnečky, na nichž je napsané, kým, čím a jakým je Ježíš


Můžete si přečíst: Děti a Večeře Páně v našem sboru (RTF)


Správce webu: branik.admin@evangnet.cz