Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Odkazy

Ke stažení

Z Evangelického zpěvníku

číslo název slok tónina MIDI zdroják
549 Chvaliž Hospodina 5 F EZ549.mid EZ549.txt
558 Blíž tobě, Bože můj 4 F EZ558.mid EZ558.txt
559 Ó ujmi ruku moji 3 D EZ559.mid EZ559.txt
561 Ó Bože, uč mě sám 8 D EZ561.mid EZ561.txt
568 Život nám ubíhá 3 D EZ568.mid EZ568.txt
572 Tvůj, Pane, jsem 4 F EZ572.mid EZ572.txt

MIDI je vytvořeno ze zdrojáku pomocí programu midigen.exe (ke stažení, spouštět ve Windows z Příkazové řádky, midigen /? je nápověda). Ve zdrojáku lze měnit mj. rychlost, tóninu, nástroje, zkrátka všechno.


Správce webu: branik.admin@evangnet.cz