Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


Dětské tábory,…

… pořádané naším sborem, mají své samostatné webové stránky. Tato stránka tedy slouží jako jakýsi rozcestník a obsahuje jen nezbytné informace k daným akcím.

Tábor pro mladší děti – Olešínky – 28. 7. až 11. 8. 2018

Web tábora: http://branicky-tabor.evangnet.cz

Tábor pro starší děti – Pecka – 28. 7. až 11. 8. 2018

Web tábora: www.taborpecka.cz


Správce webu: branik.admin@evangnet.cz