Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Knihovna

Naše sborová knihovna čítá v současnosti asi 250 knih a je k dispozici všem členům a přátelům sboru.

Po domluvě se staršovstvem bylo rozhodnuto, že knihy budou půjčovat pouze knihovníci: Jitka Zvánovcová a Karolína Růžičková-Höfferová. Prosíme vás proto, abyste tyto podmínky dodržovali a knížky si opravdu sami nepůjčovali. Prosíme vás také, abyste do knihovny žádné knížky nepřidávali. Pokud chcete nějaké knížky knihovně věnovat, domluvte se s knihovníky.

Protože bychom rádi, aby všechny knihy byly k dispozici všem, prosíme vás, abyste knihy vraceli nejpozději do půl roku.

 

 

Autor Název
Adamec, Adolf Poznej svého Učitele…
Agnes a kolektiv Eva Evě
Al-Sainová, E. Chrupp Bojovala jsem za Alláha
Balcar, Blahoslav Tajemství stvoření
Barth, Karl Stručný výklad listu Římanům
Behe, Michael Darwinova černá skříňka
Bergman, Gerhard Ježíš Kristus anebo Budha, Mohamed, hinduismus?
Bishop, Jim Den, kdy zemřel Kristus
2x Blanchard, John Nejzávažnější otázky
Bonhoeffer, Dietrich Na cestě ke svobodě (Listy z vězení)
Bonhoeffer, Dietrich Následování
Bonhoeffer, Dietrich The Psalms – Prayer book of Bible
Bonhoeffer, Dietrich Výklad kázání na hoře
Borhkamm, Gunter Ježíš Nazaretský
Bosman, Pavel Jdeš si leštit svatozář?
Brandejsová, Simona Ester Naše školička
Brož, Barth Cesta Karla Bartha, Uvedení do evangelické teologie
Burpho T., Vincent L. Nebe opravdu je…
Cameron, Nigel M. de S. Je život opravdu posvátný?
Campbell, Ross Nechte mě být!
Cloud, Henry a Townsend John Děti a hranice
Cloud, Henry a Townsend, John Hranice v manželství
Cloud, Henry a Townsend, John Hranice
Cole, Edwin Louis Komunikace, sex & peníze
Cole, Edwin Louis Maximální mužství
Cook, Robert Nyní, když jsem uvěřil
Crabb, Larry Manželství je vztah
Crabb, Larry Osobnost člověka
Crabb, Larry Modlitba – důvěrný rozhovor s Bohem
2x Cunningham, Loren Bože, jsi to ty?
Dachovský, Karel P. 7 statečných bojovníků proti interrupcím v USA
Dittrich, Tomáš Ze smrti do života
Dobson, James Dětský vzdor
Dohnal, Jiří Pastorace Jobových přátel
Dohnal, Jiří Příručka pro vedoucí skupinek
Dolejší, Eva a Pavel Cesty spravedlnosti
Dolejší, Eva a Pavel Už brzy
Dolejší, Eva a Pavel Svatbou život nekončí
Dolejší, Eva a Pavel Každý má svůj Everest
Dolejší, Eva a Pavel Láska je když…
Dolejší, Eva a Pavel Libertatia
Dolejší, Eva a Pavel Život není peříčko
Dolejší, Eva a Pavel Plavčík Jean
2x Drápal, Dan Církev a budoucí pronásledovéní
2x Drápal, Dan Emancipace žen v církvi?
Drápal, Dan Krutý Bůh ?
2x Drápal, Dan Uzdravování
Džibrán, Chalíl Prorok
Eager, George B. Jak přivádět děti ke Kristu
2x Eareckson, Joni Joni
Eldredge, John Pozor, srdce muže
Eldredge, John Úchvatná
Eriksen, Jan Žil jsem v podsvětí
Ferfecki, Stanislav Byl jsem svědkem Jehovovým
Ferrero, Bruno Příběhy pro potěchu duše
Filipi, Pavel Hostina chudých
Ford, Herbert Úniková cesta
Fould, Claude-Jean-Marie Modlitba v jazycích
Franz, Raymond V. Krize svědomí
2x Frydrychová, Marie Kdo scelí rozbitou rodinu?
Frydrychová, Marie Příprava na manželství
Fynn Anna a její sešit
Fynn Pane Bůh, tady Anna
4x Gerlofová, Krista Všední dny začínají nedělí
Grady, John L. Interrupce: Ano nebo ne?
Graham, Billy Jak najít pokoj s Bohem
2x Graham, Billy Jak se znovu narodit
Graham, Billy Till Armageddon
Grahamová Bellová, Ruth Dlho som mlčala
Green, John Nebe nám nepřálo
Greenfield, John Moc z výsosti
Grygar, Jiří O vědě a víře
Gumbel, Nicky Otazníky života
Hagin, Kenneth E. Autorita věřícího
Hagin, Kenneth E. Co dělat, když víra slábne a vítězství se ztrácí
Hagin, Kenneth E. Faith Food
2x Hagin, Kenneth E. Plány, záměry a cíle
Hagin, Kenneth E. V Něm
Hahne, Peter Konec legrace
Hájek, Štěpán Jak Vosolbrčko cestoval
Harris, Joshua My dva spolu
2x Harris, Joshua S nikým nechodím a nejsem cvok
Harrison, Ted Druhá strana smrti
Hejzlar, Samuel Pojď a viz
Hejzlar, Samuel Jan Svědectví o světle
Hejzlar, Pavel Dva přístupy k Božímu uzdravení
Heller, David Milý Pane Bože, v co věřili dinosauři?
Henkel, Hartwig Základy biblického způsobu života
Hesse, Hermann František z Assisi
Hession, Roy Cesta kříže
Hirschmannová, Anna M. Nemusíš zestárnout
Hoekendijk, Ben Dvanáct židů nalézá Mesiáše
Hoester, Gerhard Úvod do Nového Zákona
Hromádka, Josef L. Do nejhlubších hlubin
Chapman, Gary Pět jazyků lásky
Chelčický, Petr Ze sítě víry
Chevreau, Guy Tančíme, protože neumíme létat
Chromčaková, Ema Prázdniny s admirálem
Irwin, James B. Více než pozemšťané
Jacksonovi Dave a Neta Hrdinové víry I a II
Johnson, Paul Intelektuálové
Johnson, Philip Spor o Darwina
Joyner, Rick Poslední bitva
Karafiát, Jan Broučkova pozůstalost
Karafiát, Jan Katechismus
Karásek, Svatopluk Boží trouba (kázání)
2x Kilpatrick, John Slavnost ohně
Kivengere, Festo Revoluce srdcí
Kohák, Erazim Člověk, dobro a zlo
Kratochvíl Miloš Život Jana Amose
Kuebler Rossová, Elizabeth O dětech a smrti
Kuebler Rossová, Elizabeth Otázky a odpovědi o smrti a umírání
Křivohlavý, Jaro Jak si lépe porozumíme
Křivohlavý, Jaro O moudrosti
Křivohlavý, Jaro O odpouštění
Křivohlavý, Jaro O šťastném manželství
Křivohlavý, Jaro O vděčnosti
Křivohlavý, Jaro Sdílení naděje
2x Lacy, Charles a Ilse Odpovědnost křesťanských rodičů
Lagerkvist, P. Barnabáš
Lachmanová, Kateřina Vězení s klíčem uvnitř
Landová, Zdeňka Braník náš domov II.
Lane, Tony Dějiny křesťanského myšlení
Läple, Alfred Úvod do Starého zákona
Lawhead, Stephan Válka v ráji
Leman, Kevin Sex začíná v kuchyni
Lewis, Clive Staples K jádru křesťanství
Lewis, Clive Staples Letopisy Narnie I.: Lev, čarodejnice a skříň
Lewis, Clive Staples Letopisy Narnie II.: Princ Kaspian
2x Lewis, Clive Staples Letopisy Narnie III.: Plavba Jitřního poutníka
2x Lewis, Clive Staples Letopisy Narnie IV.: Stříbrná židle
Lewis, Clive Staples Letopisy Narnie V.: Kůň a jeho chlapec
Lewis, Clive Staples Letopisy Narnie VII.: Poslední bitva
Lewis, Clive Staples Poutníkův návrat
Lewis, Clive Staples Rady zkušeného ďábla
Lewis, Clive Staples Zničení člověka
Lutzer, Erwin W. Nepřítel z Ráje
MacDonald, Gordon Obnova zhrouceného světa
Manning, Brennan Uchvácen Kristem
2x Margies, Wolfhard Jak zacházet s poraženým nepřítelem
Margies, Wolfhard Osvobození
Margies, Wolfhard Víra, která činí zázraky
Marveyová, Bonnie D. L. Moody, odvážný zvěstovatel
Mašínová, Leontýna Mladá léta Jana Amose
McDowll, Josh Více než tesař
McGowan, M.C. Svatostánek
Medveďová, Jiřina S bílou holí
Melgosa, Julinán Žít naplno
de Mello, Anthony K pramenům
Menclová, Kateřina Jak slon louská burské oříšky
Milne, Bruce Poznejte pravdu
Modersohn, Ernst V poutech pověry
Molnár, Amedeo Valdenští
Mrázek, Miloš Děti modrého boha (Hari Krišna)
Murray, Andrew Očekávání na Boha
Myers, Bill Zakázaná zóna I.: Duchové
Myers, Bill Zakázaná zóna II.: Klam
Myers, Bill Zakázaná zóna III:: Zaklínadlo
Myers, Bill Zakázaná zóna IV.: Přízrak
Myers, Bill Zakázaná zóna V.: Průvodce
Myers, Bill Zakázaná zóna VI.: Střet
Nedley, Neil Život bez deprese
Nee, Watchman Kristus je všemi duchovními věcmi
Nee, Watchman Osvobození ducha
Nee, Watchman Služba církve modlitbou
Nee, Watchman The Song of Songs
Nee, Watchman Vítězný život
Nichols, Michael Jak se přestat hádat s dětmi?
Novotná, Pospíšil Květy naděje
Novotný, Ondřej Doteky větrných prstů
Novotný, Tomáš Přicházejí
Olbracht, Ivan Čtení z Bible kralické
2x Ondráčkovi, Lubomír a Věra Lov nebo zjevení – jak najít životního partnera
Ortberg, John Všichni jsou normální
Osteen, John Co věřící nejvíc potřebuje
Packer, J. I. Evangelizace a Boží svrchovanost
Pachman, Luděk Boha nelze vyhnat
Pearceyová, N., Thaxton, Ch. Duše vědy
Peltová, Nancy Van Umění komunikace
Peretti, Frank E. Dveře v Dračím chřtánu
2x Peretti, Frank E. Tilly
Petiška, Eduard Příběhy starého Izraele
Pinknerová, Hana Brusinky (fejetony)
Pinknerová, Hana Budu asi lítat
Pípal, Blahoslav Modrost knihy Přísloví
Plaňanský, Petr Tišbejský
Pokorný, Pavel Slovo na všední den a na neděli
Pollock, John Svatý Pavel, apoštol pohanů
Prince, Derek Desátky: Smí člověk Boha okrádat?
Prince, Derek Duchovní boj
Prince, Derek Extravagantní láska
Prince, Derek Hořké hlubiny života
Prince, Derek Milost poddání se
Prince, Derek Od Jordánu k Letnicím
Prince, Derek Otcovství
Prince, Derek Potřebuje tvůj jazyk uzdravení ?
Prince, Derek Požehnání nebo kledba – vyber si
Prince, Derek Setkání v Jeruzalémě
Prince, Derek Spravedlivý bude žít vírou
2x Prince, Derek Životní cíl: činit Boží vůli
Pullingerová, Jackie Honba za drakem
Reinsberg, Jiří Probíhejte Jeruzalém a sviťte
2x Rejchrt, Luděk Hry
2x Rejchrt, Luděk Hry 2
2x Rejchrt, Luděk Křesťanské legendy
Rejchrt, Luděk Apokalypsa
Rejchrt, Luděk Na horách ležící
Rejchrt, Luděk Postila
Rejchrt, Luděk Srozumívání
Rejchrt, Luděk Taková dlouhá cesta
Rejchrt, Miloš O něco svobodnější
Rinehartová, Paula Lepší než mé sny
Selucký, Oldřich Pavel, dobrodruh víry
Shakarian, Demos Nejštastnější lidé na zemi
Sherrerová Q., Garlocková R. Jak se modlit za své blízké
Shetlerová, Joanne Slovo přišlo v moci
Schlinková, Basilea Jak se změnit
Schlinková, Basilea Moje zkušenost s modlitbou
Schlinková, Basilea Patmos kde se otevřelo nebe
Schlinková, Basilea Všecko pro jediného
Schlinková, Basilea Zrcadlo svědomí
Schneider, Ludwig Stokrát o Izraeli
Schulz, Samuel J. Starý zákon mluví
2x Sire, James W. Za novými světy (Průvodce světovými názory)
Sittser, Jerry Když nebe mlčí
Slosser, Bob Říkali mu pan Letnice (David du Plessis)
Smelik, Klaas A. D. Jonáš
St. John, Patricia Poklady pod sněhem
Stott, John R. W. Galatským
Stott, John R. W. Kázání na hoře
Strobel, Lee Kauza Kristus pro děti
Strobel, Lee Kauza Stvořitel pro děti
Strobel, Lee Kauza víra pro děti
Sumrall, Lester Víra změní Tvůj svět
Svatošová, Marie Hospice a umění doprovázet
Šourek M. Hovory s Biblí
Štěříková, Edita Matouš Stach, misionář v Grónsku
Tan, Peter Pomazání Ducha Svatého
Targosz, Lukáš Poznej, služ a veď – Výzvy vůdcovství
Taylorovi, Howard a Geraldina Duchovní tajemství Hudsona Taylora
Ten Boom, Corrie Tulákem pro Krista
Theissen, Gerd Galilejský
Tizardová, Mo Jak se modlit za nevěřícího manžela
Tournier, Paul Vina
Tozer, Aidan W. Podmaněn Bohem
Trobisch, Walter Dva středy, jeden kruh
Trobisch, Walter Jaký je muž
Trobisch, Walter Měl jsem rád jedno děvče
Trobischová, Ingrid Radost být ženou
Trobischová, Ingrid Učím se žít sama
Ulonska, Reinhold Duchovní dary
Vácha, Vladimír Duchovní válka aneb příručka pro vojáky Ježíše Krista
Van Gijs, Jan Hledáme pravé štěstí
Van Vonderen, Jeff Unavený ze života
Von Allmen, Jean-Jacques Biblický slovník
Verwer, George Hlad po opravdovosti
Verwer, George Vyjít ze zóny bezpečí
2x Vogel, Friedhold Hřích proti Duchu Svatému
Vogel, Friedhold Odvaha k modlitbě
Volkman, Alois Znovuzrození
Wallinder, J. Jak nést evangelium
Weasley, John Deník Johna Wealseye
Wilkerson, David Dýka a kříž
Wilkersonová, Gwen V Jeho síle
Wimber, John Uzdravení
Wurmbrandová, Salina Láska vytrvá
Yancey, Philip Ježíš, jak jsem ho neznal
Yancey, Philip Nekončící milost
Yancey, Philip Proč se obtěžovat s církví?
Yancey, Philip Zklamán Bohem
Yonggi Cho, Paul Vítězný život
Alfa – příručka účastníka
2x Apoštol víry (příběh Smitha Wiggleswortha)
Buď Tobě sláva
Daniel (překlad KMS)
Didaché
Evangelikální fórum-křesťané a jiná náboženství
Jak vést skupinku biblického studia
Jednota bratrská
Kde je co v Bibli
Křesťanské církve v Československu
Laudate
Na cestu víry
Nový Zákon s výkladovými poznámkami
Modlitba
Most k životu
Píseň písní (Nová bible kralická)
Přísloví krále Šalamouna (Nová bible kralická)
2x Slovo na cestu
Svítá
Starozákonní apokryfy
Výklady ke Starému Zákonu
Za svetlom – Dejiny spásy vo Starom Zákone
Zásady ČCE