Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Nedělní ohlášky

Ohlášky 22. 1. 2023

Bohoslužby

 • Za vedení bohoslužeb a kázání děkujeme bratru Aleši Drápalovi, za hudební doprovod děkujeme sestrám a bratrům Čong-suk An, Bartu Zvánovcovi, Milce a Milošovi, za vedení nedělní školy děkujeme manželům Zvánovcovým a Ance Matouškové
 • Po bohoslužbách jste zváni na kávu, čaj, něco menšího na zub a hlavně k přátelskému rozhovoru vedle do Evenu.
 • V pondělí 23. 1. se konají v našem kostele od 17:00 ekumenické bohoslužby
 • Další bohoslužby budou v neděli 29. ledna od 9:30 a kázat náš bratr farář J. F. Pechar
 • Sbírka byla na potřeby sboru

Pravidelný sborový program 

 • V úterý proběhne v Evenu
  • od 7:30 modlitební setkání
  • po něm následuje od 8:00 do 9:00 společné čtení, toto společné čtení přenášíme přes sborové JitSi, takže se můžete zapojit i online. Horkým kandidátem na novou knihu je Velký rozvod od C. S. Lewise – přijďte, ať ovlivníte výběr!
 • Ve středu
  • zhruba od 9:00 do odpoledních hodin probíhá setkání rodičů s dětmi, pro podrobnosti sledujte messengerovou diskusi, nebo kontaktujte bratra faráře
  • od 18:00 probíhá biblická hodina, online přenos i záznam na Facebook bude zachován
 • Ve čtvrtek se od 18:00 schází konfirmandi
 • V pátek se schází
  • od 16:00 do 18:00 oba dorosty a odrost
  • od 18:00 mládež
   v modlitbách, prosíme, myslete na navazující odrostovou běžkařskou výpravu příští víkend
 • V neděli od 8:30, tedy před bohoslužbami, probíhají v apsidě chvály, srdečně všechny zveme ke společnému chválení Pána zpěvem za doprovodu kytary

Ze sboru a církve

 • Vánoční hru si můžete připomenout na fotkách zde (heslo: kostel) a na videu zde
 • Pro vzpomínkové setkání dáváme dohromady fotografie i texty, které se týkají branických sborových dovolených. Máte-li co nabídnout, prosíme, posílejte Lídě Holé na e-mail lidahola@centrum.cz.
 • Připomínáme, že stále funguje tabulka sborové vnitřní pomoci
 • Potvrzení o daru církvi pro odečet ze základu daně si vyzvedněte u Jany Stralczynské / v kanceláři sboru
 • V neděli od 17:00 proběhly ekumenické bohoslužby na Zbraslavi. Zahájí sérii evangelických bohoslužeb jednou měsíčně v kostele Československé církve husitské. Organizuje je bratr Mikuláš Vymětal. Nejen, že jste srdečně zváni, ale bratr Vymětal nás žádá o zprostředkování kontaktů na evangelíky bydlící v této oblasti. Pokud někoho takového znáte, dejte to prosím vědět našemu bratru faráři. Podrobnosti o bohoslužbách jsou na nástěnce.
 • Také v neděli proběhly od 18:00 ekumenické bohoslužby na Jižním Městě.
 • V pondělí 23. ledna proběhnou ekumenické bohoslužby v našem kostele. Začátek je v 17:00, kázat bude sestra Sílová z Církve adventistů sedmého dne. Po bohoslužbách bude prostor k posezení a rozhovoru.
 • Při vycházení z kostela si za dobrovolný příspěvek do sbírky rozeberte knihy postupně vyřazované ze sborové knihovničky. Čím více si jich vezmete, tím méně jich skončí ve sběru.
 • Sborová účetní paní Musilová nabízí svoje odborné služby. Protože s ní máme roky dobré zkušenosti, neváháme ji doporučit. Bližší informace a kontakt je na nástěnce
 • Stále hledáme dobrovolníky na promítání textů písní při bohoslužbách. Potřeba je jen schopnost základní práce s počítačem. Zájemci nechť se hlásí u bratra kurátora či bratra faráře.
 • Krabička na náměty pro úterní modlitební skupinku je vám stále k dispozici (a zároveň existuje i obdobná služba na webu).
 • Při vycházení z kostela, prosíme, pamatujte na kasičku na sbírku, nezakrývejte otvor na vhazování peněz zpěvníkem
 • Můžete si vzít nové číslo sborového časopisu Brána, zároveň připomínáme uzávěrku pro posílání článků do dalšího čísla, která bude vždy první pondělí v měsíci – své příspěvky posílejte na adresu branicka-brana@evangnet.cz, budeme vděční za (klidně stručné) ohlasy čtenářů na články v minulých číslech, tipy na duchovně obohacující publikace či kulturní akce, svědectví ze života, poreferování organizátorů i účastníků sborových akcí či cokoliv jiného, co poslouží společnému růstu