Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Nedělní ohlášky

Ohlášky 18. 9. 2022

Bohoslužby

 • Za vedení bohoslužeb a kázání děkujeme našemu bratru faráři J. F. Pecharovi, děkujeme také za hudební doprovod a vedení nedělní školy
 • Příští bohoslužby proběhnou zde za týden, povede je bratr David Slabý řečený Blaf
 • Sbírka je na konto 888, tedy stavební fond sboru

Pravidelný sborový program 

 • V úterý v Evenu
  • od 7:30 modlitební setkání
  • od 8:00 – 9:00 společné čtení knihy Anselma Grüna Moc nad bezmocí
  • od 9:00 do odpoledních hodin setkání rodičů s dětmi
 • Středeční program je opět výjimečný!
  • Biblická hodina sice bude tradičně od 18. hodin, ale proběhne ve sboru na Jižním Městě, online přenos i záznam na Facebook se pokusíme zachovat
  • Předchází jí od 16:00 návštěva sestry Evy Borecké v domově pro seniory (Donovalská 2222)
 • V pátek se schází
  • od 16:00 do 18:00 mladší dorost, starší dorost a odrost
  • od 18:00 mládež
 • V neděli od 8:30, tedy před bohoslužbami, probíhají v apsidě chvály. Kdo se chce připojit a zpívat Pánu chvály z mládežnického zpěvníku „Zpívák“, je vřele vítán.

Ze sboru a církve

 • Náš sbor dostal od Diakonie ČCE příspěvek na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Pokud ubytováváte nebo znáte nějaké uprchlíky a máte možnost se jich zeptat, zda by potřebovali zakoupit nějaké vybavení, prosím učiňte tak. V případě zájmu kontaktujte libovolného člena staršovstva. Z prostředků lze čerpat i pomoc pro poskytovatele ubytování – například příspěvek na energie – neváhejte se tedy případně také ozvat. Potřebujeme vždy ale účet.
 • Bylo zahájeno přihlašování herců na vánoční hru. Zásadní informací je, že se vracíme k praxi, kdy hrají herci do 18 let věku.
 • V neděli 18. 9. proběhlo další setkání s modlitbami za Ukrajinu na Náměstí Míru.
 • V pátek 23. 9. od 18:00 jsme zváni na slavnostní troubení na šofary před vchod našeho kostela. Bude jimi oznámen blížící se začátek roku 5783 od stvoření světa.
 • Ve středu 21. 9. od 6:45 – 7:30 zveme na společnou ranní modlitební před Národním Muzeem, tentokrát zaměřenou předvolebně. (Pravidelné ranní modlitby za Prahu probíhají každý pracovní den v 7 – 7:30 již asi 15 let.)
 • Příští víkend proběhne v Ostravě Sjezd mládeže, který si jako téma si zvolil „prožívání křesťanské víry“.
 • Příští neděli 25. 9. od 14.30 jsme zváni na Dobříš na instalaci faráře Michala Šourka, liturgii povede náš bratr farář.
 • Nejen kazatelé, ale i presbyteři a vůbec všichni pracovníci sboru mohou využít nabídku skupinové supervize, proběhne na začátku listopadu, podrobnosti jsou na nástěnce.
 • Při vycházení z Evenu je stále po levé ruce krabička na náměty pro úterní modlitební skupinku (a zároveň existuje i obdobná služba na webu), můžete si vzít nejnovější i starší čísla sborového časopisu Brána a text dnešního kázání.