Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Nový rok 5783 (počítáno od stvoření světa)

Datum: 23. září 2022

Čas:18:00

Oslavme Roš ha-šana, hlavu roku, první den židovského kalendáře!

Čeká nás troubení na šófary, připomínka začátku sabatu, požehnání chlebu a vínu a společné posezení u malého občerstvení, při kterém budou připomenuty a vysvětleny zvyky, které se v židovské tradici s tímto svátkem pojí.

Těšit se můžeme tím více, že účast přislíbil prof. Pavel Hošek (jistě si vzpomenete na jeho přednášku u nás v kostele), který v průběhu večerního povídání představí svoji poslední knihu: „Chasidské příběhy – mezi židovskou mystikou a krásnou literaturou“.
Chcete-li mít náskok, přečtěte si rozhovor, který s Pavlem udělala jeho dcera Hanka.

Pořádá společenství „Vinice“, které se v našem kostele schází k oslavě židovských svátků v křesťanském duchu.