Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Vyhledávání

1. 1. 2001
Čtení: Joz 1,1–9 | Text: Mt 28,16–20
31. 12. 2000
Čtení: Lukáš 2,21–38 | Text: Izaiáš 63,7–14
25. 12. 2000
Čtení: Filipským 2,5–11 a Lukáš 2,15–29 | Text: Jan 1,1.14
24. 12. 2000
Čtení: Izaiáš 9,1–6 a Lukáš 2,1–14 | Text: Lukáš 2,14
17. 12. 2000
Čtení: Malachiáš 3,19–24 | Text: Matouš 11,11–15
10. 12. 2000
Čtení: Skutky 16,25–34 | Text: Lukáš 3,7–16
3. 12. 2000
Čtení: Matouš 21,1–9 | Text: Zjevení 3,20
26. 11. 2000
Čtení: Matouš 24,32–44 | Text: 2.Petrova 3,8–10
19. 11. 2000
Čtení: 1.Tesalonickým 4,15–5,11 | Text: Lukáš 21,34–36
12. 11. 2000
Čtení: Římanům 8,14–25 | Text: Lukáš 17,20–24