Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Kdo jsme

Jsme společenství křesťanů (evangelíků) scházející se v dřevěném kostelíku pod Branickou skálou.

Tudy k nám 

Kromě nedělních bohoslužeb se u nás během týdne konají pravidelná setkání pro všechny věkové kategorie i nepravidelné akce. Prostřednictvím YMCA Braník pořádáme také různé (nejen) letní akce zejména pro děti a mládež: stanové tábory, vodácké akce, puťáky a pod.

Zajímáte se o křesťanství? Pak jste tu správně!

Co je to náboženství?
Lidská snaha odpovědět na setkání s něčím, co nás přesahuje. Nějak si to celé popsat, jak se dívat „na-boha“, proto náboženství. Některá náboženství tomu neříkají „bůh“, ale životní princip, energie, cesta…

Co je to křesťanství?
Jedno z náboženství, jež vyznává, že to, co nás přesahuje, je osoba, která o nás má zájem.

Jak to křesťanství chápe, že o nás má zájem?
Tento Bůh se chce dát lidem poznat. Trochu se dal poznat židům. Nejlépe se dal poznat v Ježíši Nazaretském, protože v Ježíši přišel na svět Bůh v podobě člověka. Dodnes se chce dát poznat pomocí Bible, svědectví křesťanů i vnitřního hlasu v nás.

Funguje to?
Ano. Kdyby to nefungovalo, tak lidi přestanou chodit do kostela. Nikdo je k tomu nenutí.

Dá se tohle všechno nějak dokázat?
Ne. Křesťané tomu prostě věří a tuto osobní zkušenost má každý nepřenosně svoji. Součástí křesťanské víry je ale přesvědčení, že Bůh má zájem o každého. Každý se může zkusit modlit, číst Bibli a chodit do kostela s oprávněnou nadějí, že Bůh se dá takto poznat i jemu.

Nejsou hloupé otázky, jen hloupé odpovědi. Máte nějaké otázky? Přijďte nebo napište. Můžeme spolu zkusit najít odpovědi, které nejsou hloupé.

Těšíme se na vás.

Poznámka pod čarou
Kdo jsou evangelíci?
Byť se všichni křesťané v základních věcech shodnou, v méně podstatných otázkách mívají na některé věci jiný názor. Dělí se proto do různých denominací (církví), které se v některých ohledech liší. Evangelíci, tedy Českobratrská církev evangelická, patří mezi tzv. reformované či protestantské církve. Dalšími církvemi jsou třeba církev katolická, pravoslavná či církve evangelikální.