Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


EN DE

Vítejte na stránkách Branického sboru Českobratrské církve evangelické.

Kresba našeho kostela

Slovo poslání:

On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.“ Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.“ (L 10,27–28)

Bude se konat:


Upozornění:


Konalo se…


Správce webu: branik.admin@evangnet.cz