Sbor Českobratrské církve evangelické v Praze Braníku


EN DE

Vítejte na stránkách Branického sboru Českobratrské církve evangelické.

Kresba našeho kostela

Slovo poslání z bohoslužeb 25. června:

Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého předivného světla.
(1Pt 2,9)

Bude se konat:


Upozornění:


Konalo se…


Správce webu: branik.admin@evangnet.cz