Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Rádi uvidíme nové tváře!

V našem branickém evangelickém kostele se schází děti všech věkových kategorií. Chcete se přidat? Přečtěte si o nich a kontaktujte vedoucí nebo rovnou přijďte v úterý/pátek do kostela.

rodinný klub hEaVEN: br. farář Pechar (jaroslav.pechar@evangnet.cz, 739 244 833)

dorosty: Michaela Mazná (mazna.michaela@gmail.com, 736 789 454) // Více informací najdete na dorostovém webu.

odrost: Tomáš Plhák (plhacko@gmail.com, 773 288 308)

mládež: Adam Pinc (pinc.ada@gmail.com, 775 003 550)

Rodinný klub hEaVEN (0 let – 4 roky)

Setkání rodičů a nejmenších dětí probíhá nepravidelně dle domluvy. Pro podrobnosti kontaktujte bratra faráře. Program se utváří znovu na míru novým účastníkům – přijďte a ovlivněte jeho podobu i vy! Prozatím nabízí především pro maminky, tatínky, prarodiče a jakékoli další dozory nejmenších dětí prostor ke sdílení nad kávou, čajem (a třeba i donesenou buchtou) a pro děti klidné zázemí s dostatkem hraček 🙂

Dorosty (5–11 let) a odrost (11–14 let)

Dorosty probíhají každý týden v pátek od 16:00 do 18:00. Veškeré bližší informace, fotky z výprav ad. najdete na samostatných webových stránkách dorostu.

Dorostová schůzka probíhá ve formátu první hra, zpívání, duchovní program, druhá hra, „kolečko“ (společné sdílení radostí i starostí) a modlitba. Hry jsou zaměřené na zlepšování fyzické zdatnosti, biblických znalostí, tábornických dovedností – a nebo prostě jen tak pro pobavení a utužení kolektivu.

Kromě každotýdenních schůzek míváme speciální mikulášský, vánoční a závěrečný dorost, jezdíme na podzim a o Velikonocích na několikadenní výpravy a během roku spolu absolvujeme několik dalších nepravidelných víkendovek.

Na všech akcích nám jde především o to trávit čas společně a s Pánem Bohem.

Mládež (14 a více let)

Nově vznikla v našem sboru skupina mládeže, kterou vede Tomáš Plhák (773 288 308). Schází se v počtu 15–25 lidí každý pátek od 18 hodin v apsidě kostela. Přivítáme i další mládežníky! Kromě pravidelných schůzek pořádáme také nepravidelné víkendovky (prozatím proběhlo: lehčí puťák po stopách zaniklých osad Českého středohoří; branický Bake-off – vařicí/pečicí víkend; silvestrovský pobyt).

Vodácké akce a tábory

Branické letní akce pro děti zaštiťuje YMCA Braník, velmi pevně spjatá s naším sborem. Jezdíme na vodu a na malý tábor nebo na Pecku. Jsou to větší akce, otevřené pro širokou veřejnost. Chcete poznat, jak se věnujeme práci s dětmi? Zkuste své ratolesti poslat na jeden z našich táborů, který si zaručeně užijí, ať už jsou věřící nebo ne! 🙂

 

Během bohoslužeb probíhá pro děti nedělní škola, o níž si můžete přečíst zde.