Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

O čem hrajeme

Od sedmdesátých let minulého století se téměř každoročně v našem kostele hraje na Vánoce vánoční divadelní hra. Vzhledem k tomu, že jsme křesťané, je asi jasné, že hlavní myšlenkou těchto her je vánoční křesťanská zvěst o narození Ježíše Krista. Historie křesťanské víry je však mnohem širší, a tak ani tyto hry se neomezují pouze na vánoční evangelijní příběh, i když ho vždy v nějaké formě obsahují. A tak se v těchto hrách vyskytují mnohá další biblická témata, starozákonní i novozákonní. Navíc tyto hry nebývají monotematické, ale prolínají se v nich různé dějové roviny, vycházející často z různých biblických příběhů. Ale nejen z nich: hry jsou o našem životě, a tak se v nich vyskytují i příběhy ze všedního života, ze současnosti.

Kdo hraje (a nejen to)

Dalším významným rysem těchto her je okruh herců, který tvoří převážně děti a mládež. Hry nyní nabízejí možnost uplatnění pro každého, kdo o to má zájem. A tak i scénáře, častokrát psané „na poslední chvíli“, ale přesto uváženě, vycházejí z přihlášených herců a také z prostředků, které jsou k dispozici. Hry bývají též plné písní, hudby, ale také rekvizit. A tak jsou záležitostí celosborovou: uplatní se herci a zpěváci, muzikanti, výtvarníci, pomocníci, technici a další. Je to vždy veliká radost a slavnostní doba.

Komu hrajeme

Konečně, a to je asi nejdůležitější, hry nejsou určeny pro „vnitrosborové“, interní použití, ale jsou otevřené směrem ven, do světa. Proto je jejich návštěvnost tak vysoká, že se musí provést dvakrát, vlastně třikrát, když počítáme i generálku, přičemž vždy (zejména při ostrém provedení) bývá kostel plný k prasknutí a mnozí si už nemají kam sednout. A tato otevřenost se netýká pouze diváků, ale i účinkujících, kteří také často bývají „zvenčí“, tj. nejsou členy našeho sboru. Máme z toho velikou radost, že můžeme touto formou vyprávět druhým o našem milém Bohu! Ještě větší radost máme, když hra někoho osloví natolik, že ho přivede ke křesťanské víře – a asi nás chápete, že to považujeme za věc zcela zásadní.

Historie

Hry začaly vznikat v sedmdesátých letech minulého století a od začátku po dlouhou dobu byly spojeny s osobou bratra faráře Luďka Rejchrta. Protože je univerzálním kumštýřem, byl až donedávna scenáristou, režisérem, autorem hudby (spolu se svým synem Davidem) i písňových textů, dramaturgem a možná někdy i autorem rekvizit těchto her. Hezké je na tom to, že přes jeho všestranný talent se nejednalo o „dílo jednoho muže“, který autoritativně prosazuje pouze své pojetí. A asi díky tomu tyto hry vydržely tak dlouho a baví nás dodnes.

18. prosinec 2022

Jak uzdravit lidské srdce

Vánoční hru si můžete připomenout na fotkách zde (heslo: kostel) a na videu zde

19. prosinec 2021

Dobrodružná výprava do nového kraje

 

 

prosinec 2020 (on-line)

„Sedmero Vánoc“ (sestřih 7 starších her)

22. prosince 2019

O pastelkách a vánočním dárku

23. prosince 2018

Tak trochu jiný Artuš aneb hra o hledání grálu

17. prosince 2017

Vánoční blues

18. prosince 2016

Vánoční hra s názvem „Vánoční hra ZRUŠENA

20. prosince 2015

Vánoční koleda

podle stejnojmenného filmu Flintstoneovi a Charlese Dickense

21. prosince 2014

Labyrint světa a Ráj betlémské stáje

22. prosince 2013

Nejkrásnější vánoční překvapení