Najdete nás: Modřanská 1821/118, 147 00 Praha 4
ukázat na mapě

Každé úterý od 7:30 (do cca 8:00) se v Evenu schází otevřená modlitební skupinka. Sdílíme své díky a prosby osobního, sborového i celospolečenského charakteru. Poté si přečteme hesla Jednoty bratrské a následuje společná modlitba, kterou zakončujeme modlitbou Páně.

Chceme se za vás modlit!

Máte námět, za co bychom se mohli modlit? Napište (klidně anonymně) své prosby na online nástěnku Padlet nebo fyzicky na papírek a vhoďte jej do krabičky, která je umístěna na pravé boční stěně po vstupu do kostela.

Chcete se připojit?

Přijďte v úterý ráno na modlitebku do Evenu! Případné dotazy může zodpovědět Dáňa Pinc (pinc.dan@gmail.com), který skupinku vede.